wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Pobierz artykuł w PDF-ie

Monika Paś
Muzeum Narodowe w Krakowie

Abstrakt
W 1911 roku Miejskie Muzeum Techniczno-Przemysłowe zorganizowało dwa kursy dla introligatorów pod kierownictwem znanego krakowskiego introligatora Bonawentury Lenarta. Prace wykonane na drugim z kursów, w którym wzięło udział dziesięciu czeladników, zaprezentowano na Pierwszej Wystawie Współczesnej Sztuki Kościelnej im. Piotra Skargi, którą otwarto 7 grudnia tegoż roku. Łącznie
wystawiono 30 prac introligatorskich – 25 wykonali uczestnicy kursu, a 5 Bonawentura Lenart. Porównując spis wystawionych dzieł – oprawionych modlitewników – z dzisiejszymi zbiorami Muzeum Narodowego w Krakowie, można stwierdzić, że obecnie 16, a zatem więcej niż połowa dzieł eksponowanych w 1911 roku znajduje się w kolekcji Muzeum. Artykuł opisuje oprawy wykonane na kursie i następnie prezentowane na wystawie.

Słowa kluczowe: oprawa książkowa, modlitewnik, książka do nabożeństwa, Lenart Bonawentura, sztuka religijna, wystawa sztuki kościelnej

Bibliografia
ANNALES ESTICAE. Blok niezapisanych kart papieru żeberkowego z filigranem, nr inw. MNK IV-MO-312.
Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu według lacinskiego przekładu starego w kościele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu […] przełożone, z wykładem katholickim trudniejszych mieysc […] wydane w Krakowie 1599, teraz […] przedrukowane, adres wydawniczy: Wrocław: W Drukarni Akademickiej Coll. Soc. Iesu, 1740, Nr inw. MNK IV-MO-257.
Breviarum Romanum ex decreto ss. Concilii Tridentini Restitutum […], adres wydawniczy: Ratyzbona, Rzym, Neo Eboraci & Cincinnati, 1911, druk: Friderici Pustet, nr inw. MNK IV-MO-250/1-4.
„Czas”, R. LXIV, 1911, nr 560 (7 XII).
Gertruda Wielka (św. 1256–1302), Bóg moją miłością. Modlitwy św. Gertrudy czyli Prawdziwy duch modlitw objawionych po największej części przez samego Zbawiciela naszego Pana Jezusa św. Gertrudzie i św. Mechtyldzie. Przerobione z przestarzałego wydania przez M. P., adres wydawniczy: Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Sp., druk: Kraków, Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-254.
Hoffmanowa K. (1798–1845), Książka do nabożeństwa dla Polek przez Autorkę Pamiątki po dobrej matce, adres wydawniczy: Kraków: D. E. Friedlein; Warszawa: R. Friedlein, druk: Drukiem Breitkopt i Härtla w Lipsku, nr inw. MNK IV-MO-258.
Kamocka J. (1830–1897), Bądź wola Twoja. Modlitwy i rozmyślania na wszystkie dni tygodnia i miesiąca, na wszystkie uroczystości kościelne i na wszystkie okoliczności życia, ułożone przez kapłanów i świętych katolickiego kościoła ku czci i chwale ukrzyżowanego Chrystusa z różnych źródeł zebrała i własnemi uzupełniła Józefa Kamocka, adres wydawniczy: Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Spółka, druk: Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-261.
Kamocka J. (1830–1897), Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nabożeństwo całoroczne wzbogacone modlitwami i rozmyślaniami czerpanemi z notatek biskupa Kazimierza Wnorowskiego i pism innych kapłanów ułożyła Józefa Kamocka, adres wydawniczy: Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Spółka, druk: Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-262.
Kamocka J. (1830–1897), Zdrowaś Marya. Nabożeństwo dla młodego wieku ułożyła Józefa Kamocka, adres wydawniczy: Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Spółka, Wydanie nowe, wydanie dla dziewcząt, druk: Kraków, Druk W. L. Anczyca i Sp., nr inw. MNK IV-MO-256.
Kołodziejowa B., Miejskie Muzeum Przemysłowe im. dra Adriana Baranieckiego w Krakowie, w: Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie, t. XI, Kraków 1976.
Kowalski G., Znaczenie I. wystawy współczesnej sztuki kościelnej, w: Sztuki Plastyczne. Osobny dział „Krakowskiego Miesięcznika Artystycznego” poświęcony sprawom Muzeów polskich i wystawom sztuki współczesnej, R. II, 1912, nr 2 (15 II).
Kr. J., Krytyka krytyk o wystawie współczesnej sztuki kościelnej, w: Sztuki Plastyczne. Osobny dział „Krakowskiego Miesięcznika Artystycznego” poświęcony sprawom Muzeów polskich i wystawom sztuki współczesnej, R. II, 1912, nr 3 (15 III).
Missae pro defunctis ad commodiorem ecclesiarum usum ex Missali romano desumptae […] adres wydawniczy: Ratyzbona, Rzym, Neo Eboraci & Cincinnati, 1911, druk: Friderici Pustet, nr inw. MNK IV-MO-252.
MISSALE ROMANUM EX DECRETO SACROSANCTI CONCILII TRIDENTINI RESTITUTUM, adres wydawniczy: Ratyzbona, Rzym, Eboraci & Cincinnati, 1911, druk: Friderici Pustet, nr inw. MNK IV-MO-311.
Morawski A., Anioł Stróż. Podarek w dzień pierwszej Komunii i Bierzmowania oraz całe nabożeństwo dla młodzieży płci obojej z wykładem wiary św., naukami Ojców Kościoła i radami na drogę życia ułożył Adam Morawski, adres wydawniczy: Kraków: G. Gebethner i Sp., druk: Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-265.
Morawski A., Książeczka kieszonkowa do nabożeństwa dla wszystkich stanów oraz rady i rozmyślania ułożył Adam Morawski, adres wydawniczy: Gebethner i Wolff, druk: Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-259.
„Nowa Reforma”, R. XXX, 1911, nr 510 (8 XI).
„Nowa Reforma”, R. XXX, 1911, nr 561 (7 XII).
Ołtarzyk codzienny. Krótki zbiór modlitw do codziennego użycia, adres wydawniczy: Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Spółka, druk: Kraków, Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-255.
Pierwsza wystawa współczesnej sztuki kościelnej im. Piotra Skargi w Krakowie MDCCCCXI, Kraków 1911.
Przewodnik po zbiorach Muzeum Przemysłowego im. Dra A. Baranieckiego w Krakowie, Kraków 1928.
Sprawozdanie Dyrekcyi Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego, Krajowego Instytutu Popierania Rękodzieł i Przemysłu w Krakowie za rok 1911, Kraków 1912.
Sprawozdanie Dyrekcyi Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego, Krajowego Instytutu Popierania Rękodzieł i Przemysłu w Krakowie za rok 1912, Kraków 1914.
„Świat”, R.VI, 1911, nr 50 (16 XII).
Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo. Z łacińskiego przetłumaczył X. A. Jełowicki, adres wydawniczy: Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Sp., druk: Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-260.
Tuszowski J., Po zamknięciu pierwszej wystawy współczesnej sztuki kościelnej im. Piotra Skargi w Krakowie MDCCCCXI, Kraków [1911].
„Tygodnik Ilustrowany”, R. 52, 1911, nr 51 (23 XII).
Witkiewicz K., Kunszt introligatorski Bonawentury Lenarta, Kraków 1932.

Skip to content