wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

SPIS TREŚCI

Redakcja
Wprowadzenie

ARTYKUŁY

Maria Nitka
Obrazy religijne o funkcji kultowej w twórczości Henryka Siemiradzkiego

Beata Studziżba-Kubalska
Józefa Mehoffera konkursowy projekt polichromii kościoła Franciszkanów w Krakowie, 1894. Próba rekonstrukcji koncepcji dekoracyjnej artysty

ks. Leszek Makówka
Droga krzyżowa Mikuláša Medka

MATERIAŁY

Olesia Semchyshyn-Huzner
Malarstwo ścienne Modesta Sosenki. Charakterystyka stylu na podstawie reprezentatywnych przykładów

Agnieszka Kluczewska-Wójcik
„Wewnętrzne światło” – witraż we współczesnej sztuce sakralnej Francji – zarys problematyki

RECENZJE

Krystyna Pawłowska
Recenzja książki Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej pt. S. G. Żeleński – o rodzinie i witrażach

MISCELLANEA

Łukasz Murzyn
Nowa sztuka chrześcijańska? Kontekst społeczno-polityczny

IN MEMORIAM

ks. Paweł Batory
Ryszard Ryba – wspomnienie

Skip to content