wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Download the article in PDF

ks. Leszek Makówka
Archdiocesan Museum in Katowice
University of Silesia in Katowice

Abstract
The burial crypt of the bishops of Katowice located in the vaults of the Silesian Cathedral was decorated in 2017 with murals inspired by the message of the final book of Holy Scripture, the Apocalypse of John. The authors of the project and its executors are the Katowice artists Joanna Piech and Roman Kalarus. The Apocalypse heralds the coming of God’s reign, symbolised by the image of the New Jerusalem laid out on the central wall of the crypt. Other representations refer to the dramatic events preceding the final victory of God. The mural is another monumental project by those artists for church interiors. As in their earlier works, they used their own artistic experience: Piech – as a graphic artist, Kalarus – as a poster artist. Formally, the expression of the representation is conveyed through a strong colour palette. The artists used primary colours with deep saturation. The power of expression is strengthened by downright aggressive colour contrasts. Undoubtedly, the Katowice murals are an important example of contemporary wall painting in church space.

Keywords: murals, crypt, wall painting, colour, Apocalypse, Jerusalem

Bibliography
Archive materials
The Archive of the Commission for Sacred Architecture and Art in Katowice (=AKAiSSAKat.), document no. LK II-37/1996, The review of the project of the murals in the burial crypt of the Katowice bishops by J. Piech and E. Sidorowicz (10 May 1996).
Works published:
Lutherbibel, Wartburg 1934.
Critical works:
Bielska-Krawczyk J., Lebenstein – ilustrator. Malarz jako czytelnik, obraz jako lektura [Lebenstein – An Illustrator. The Painter as a Reader, the Image as a Reading], Kraków 2011.
Krypta grobowa biskupów katowickich [The Burial Crypt of the Katowice Bishops], eds. Ł. Gaweł et al., text A. Malina, Katowice 2018.
Makówka L., Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba [Church Art in the Upper Silesia in the Second Half of the 20th c. Painting and Sculpture], Katowice 2008.
Miłosz C., Przedmowa [Preface] [in:] Apokalipsa [Apocalypse], transl. C. Miłosz, Kraków 1998.
Pasierb J.S., Gałęzie i liście [Branches and Leaves], Poznań 1985.
Rogozińska R., W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970–1999 [Towards Golgotha. The Passion as Inspiration in Polish Art in 1970 – 1999], Poznań 2002.
Stacje Drogi Krzyżowej. Parafia św. Michała, świątynia pw. Matki Kościoła-Niepokalanej Jutrzenki Wolności [The Stations of the Cross. St Michael’s Parish, the Church of Mother of the Church, the Immaculate Dawn of Freedom in Katowice], the catalogue designed by A. Romaniuk, text W. Kolorz, J. Piech, R. Kalarus, Katowice 2002.
Exhibition catalogues:
Kalarus, exhibition catalogue, Galeria Środowisk Twórczych at the Bielsko Cultural Centre in Bielsku-Białej (1997), ed. P. Czadankiewicz, text M. Charyło, Bielsko-Biała 1997.
Kalarus. Plakat, exhibition catalogue, Galeria Centrum in Katowice. 1996, ed. R. Kalarus, text Z. Schubert, Katowice 1996.
Newspaper and journal articles:
Czerner-Wieczorek K., Światło nadziei [The Light of Hope], „Gość Niedzielny” 6, 1992, no. 47, p. 16.
Makówka L., Plastyka współczesnych przedstawień Drogi krzyżowej. Wybrane realizacje w kościołach archidiecezji katowickiej w II połowie XX wieku [The visual art of contemporary representations of the Stations of the Cross. Selected works in the churches of the Katowice Archdiocese in the second half of the 20th century], „Liturgia Sacra” 9, 2003, no. 2, pp. 451–480.
MR, Tłumem jesteśmy my [We are the crowd], „Gość Niedzielny” 80, 2003, no. 14, p. 27.
Musialik M., Styrna-Bartkowicz K., Znak naszych czasów (Kościół Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności w Katowicach) [The sign of our times. {The Church of Mother of the Church, the Immaculate Dawn of Freedom in Katowice}], „Sztuka Sakralna” 2, 2003, no. 3, pp. 6–11.
Rogozińska R., Apokalipsa według Grzegorza Bednarskiego. Eskalacja zła czy orędzie nadziei? [The Apocalypse according to Grzegorz Bednarski. Escalation of evil or a message of hope?], „Sacrum et Decorum” 3: 2010, pp. 95–114.
W sztuce nie ma pewników. Rozmowa z Romanem Kalarusem [There are no certainties in art. A conversation with Roman Kalarus], interview by T. Semik, „Opcje” 1, 1993, no. 2, pp. 102–104.
Websites:
Pastwa M., http://www.zacheta.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=2&nid=87 (Access date 1 September 2018).
Profesor Roman Kalarus [Professor Roman Kalarus], http://www.xlo.pl/gazetka/archiwum/7/index.html Access date 1 September 2018).

Skip to content