wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Wierzę w sztukę

Grzegorz Niemyjski
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
ss. 128 – 135.
http://dx.doi.org/10.15584/setde.2020.13.7

Wprowadzenie

Pobierz artykuł w pdf Redakcja Pierwsze czasopisma poświęcone sztuce sakralnej pojawiły się w Europie już w XIX wieku. Ukazywały się one z różną częstotliwością, liczne zakończyły swój żywot już po kilku numerach; niektóre przeżywały metamorfozy, po pewnej przerwie...

Milenium w Poznaniu – karta z dziejów wojen obrazowych w Polsce

Pobierz artykuł w pdf Michał Haake Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt: W 1966 roku władze komunistycznej Polski świętowały Tysiąclecie Państwa Polskiego. Obchody zaczęły się już na początku dekady. Miały one na celu przeciwdziałanie „ideologicznej...

Wprowadzenie

Pobierz artykuł w pdf Redakcja „Znajdujemy się w momencie, kiedy jak sądzę, świat wydaje się nie tyle długą historią rozwijającą się w czasie, co siecią łączącą punkty i przecinającą własne poplątane odnogi”, a przyszłość będzie bardziej należała do przestrzeni niż do...

Natura jako miejsce poznania teologicznego

Pobierz artykuł w pdf Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Abstrakt: Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie na gruncie chrześcijaństwa uzasadniona jest sakralizacja pejzażu, a także, jak proponował Jerzy Nowosielski, zrównanie...

Zwiastowania Marzanny Wróblewskiej. Z malarskiego dziennika artystki

Pobierz artykuł w pdf Grażyna Ryba Uniwersytet Rzeszowski Abstrakt: Marzanna Wróblewska to współczesna polska artystka, w której twórczości dominuje malarstwo o tematyce pejzażowej oraz realizacje sakralne. Namalowany w latach 80. minionego wieku cykl Zwiastowanie...

Włodzimierz Borowski – desymbolizacja obrazu

Pobierz artykuł w pdf Marcin Lachowski Uniwersytet Warszawski Abstrakt: Artykuł podejmuje temat wczesnej twórczości Włodzimierza Borowskiego z okresu działalności grupy „Zamek”. Analizowane obrazy, posługujące się „odwilżową” poetyką informelu, zostały zaprezentowane...

WPROWADZENIE

Pobierz artykuł w pdf Redakcja W czasie gdy w pył zamieniają się ruiny Nimrud i Palmiry, a pneumatyczne młoty niszczą bezcenne zabytki sztuki starożytnych kultur, nie sposób nie wspomnieć toczących się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci dyskusji na temat...

Tempus passionis według Stanisława Kulona

Pobierz artykuł w pdf Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Abstrakt: Tekst jest omówieniem kilkunastu rzeźb oraz rysunków Stanisława Kulona o tematyce martyrologicznej. W pierwszej kolejności poddano analizie rysunki obrazujące rzeź Polaków na Wołyniu...

Postać św. Franciszka w sztuce i myśli Jerzego Nowosielskiego. Wystrój kościoła oo. Franciszkanów-Reformatów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Azorach w Krakowie (1977–1978)

Pobierz artykuł w pdf Krystyna Czerni Kraków, Uniwersytet Jagielloński Abstrakt: Św. Franciszek – jeden z najbardziej popularnych świętych, kanonizowany w 1228 roku, pozostaje świętym „ekumenicznym” – szanowanym również przez prawosławie. „Biedaczyna z Asyżu” okazał...

Wprowadzenie

Pobierz artykuł w pdf Redakcja Postępujące w ostatnich dziesięcioleciach rozluźnienie ograniczeń dzielących poszczególne dyscypliny naukowe przyczynia się do poszerzenia obszarów badawczych i otwiera nowe perspektywy, szczególnie w zakresie szeroko rozumianej...
Skip to content