wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Materiał, materia, sens

Maciej Zychowicz
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
ss. 129-160.
CC BY-NC-ND 2.5 PL

Wierzę w sztukę

Grzegorz Niemyjski
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
ss. 128 – 135.
CC BY-NC-ND 2.5 PL

Skip to content