wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Introduction

Grażyna Ryba “We are at a moment, I believe, when our experience of the world is less that of a long life developing through time than that of a network that connects points and intersects with its own skein”, and the future will belong more to space than to time –...

Wprowadzenie

Pobierz artykuł w pdf Redakcja „Znajdujemy się w momencie, kiedy jak sądzę, świat wydaje się nie tyle długą historią rozwijającą się w czasie, co siecią łączącą punkty i przecinającą własne poplątane odnogi”, a przyszłość będzie bardziej należała do przestrzeni niż do...

Natura jako miejsce poznania teologicznego

Pobierz artykuł w pdf Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Abstrakt: Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie na gruncie chrześcijaństwa uzasadniona jest sakralizacja pejzażu, a także, jak proponował Jerzy Nowosielski, zrównanie...

Zwiastowania Marzanny Wróblewskiej. Z malarskiego dziennika artystki

Pobierz artykuł w pdf Grażyna Ryba Uniwersytet Rzeszowski Abstrakt: Marzanna Wróblewska to współczesna polska artystka, w której twórczości dominuje malarstwo o tematyce pejzażowej oraz realizacje sakralne. Namalowany w latach 80. minionego wieku cykl Zwiastowanie...

Włodzimierz Borowski – desymbolizacja obrazu

Pobierz artykuł w pdf Marcin Lachowski Uniwersytet Warszawski Abstrakt: Artykuł podejmuje temat wczesnej twórczości Włodzimierza Borowskiego z okresu działalności grupy „Zamek”. Analizowane obrazy, posługujące się „odwilżową” poetyką informelu, zostały zaprezentowane...
Skip to content