wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Introduction

Download article in pdf The Editors As the divisions separating individual academic disciplines have progressively dissolved over the past few decades, the scope of possible research has widened accordingly and new perspectives have emerged, especially within the...

Georgia O’Keeffe – the cross in the New Mexico landscape

Leszek Makówka Katowice, University of Silesia Abstract: The criticism of Georgia O’Keeffe’s output focuses on abstract paintings. The author of the paper states that numerous paintings by O’Keeffe with the motif of the cross against the New Mexico landscape...

Wprowadzenie

Pobierz artykuł w pdf Redakcja Postępujące w ostatnich dziesięcioleciach rozluźnienie ograniczeń dzielących poszczególne dyscypliny naukowe przyczynia się do poszerzenia obszarów badawczych i otwiera nowe perspektywy, szczególnie w zakresie szeroko rozumianej...

Georgia O’Keeffe – krzyż w pejzażu Nowego Meksyku

Pobierz artykuł w pdf Leszek Makówka Katowice, Uniwersytet Śląski Abstrakt: Krytyka dorobku Georgii O’Keeffe skupia się na obrazach abstrakcyjnych. Auto artykułu stawia tezę, że liczne obrazy z motywem krzyża na tle pejzażu Nowego Meksyku autorstwa O’Keeffe stanowią...
Skip to content