Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Introduction

The Editors As the divisions separating individual academic disciplines have progressively dissolved over the past few decades, the scope of possible research has widened accordingly and new perspectives have emerged, especially within the broadly understood...

Georgia O’Keeffe – the cross in the New Mexico landscape

Leszek Makówka Katowice, University of Silesia Abstract: The criticism of Georgia O’Keeffe’s output focuses on abstract paintings. The author of the paper states that numerous paintings by O’Keeffe with the motif of the cross against the New Mexico landscape...

Wprowadzenie

Redakcja Postępujące w ostatnich dziesięcioleciach rozluźnienie ograniczeń dzielących poszczególne dyscypliny naukowe przyczynia się do poszerzenia obszarów badawczych i otwiera nowe perspektywy, szczególnie w zakresie szeroko rozumianej humanistyki. Dzięki wymianie...

Georgia O’Keeffe – krzyż w pejzażu Nowego Meksyku

Leszek Makówka Katowice, Uniwersytet Śląski Abstrakt: Krytyka dorobku Georgii O’Keeffe skupia się na obrazach abstrakcyjnych. Auto artykułu stawia tezę, że liczne obrazy z motywem krzyża na tle pejzażu Nowego Meksyku autorstwa O’Keeffe stanowią równie ważny dział jej...
Skip to content