wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Twórczość religijna kobiet-artystek

Pobierz artykuł w pdf Redakcja Percepcji człowieka współczesnego, uwikłanego w teraźniejszość, często umyka skala przemian kulturowych, jakie dokonały się w ciągu ostatniego stulecia i były związane z pozycją kobiety w społeczeństwie. Tym bardziej zapomina się o...

Maria Magdalena Łubieńska (1833–1920) – artystka wyemancypowana

Pobierz artykuł w pdf Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska Kraków, Ars Vitrea Polona, Corpus Vitrearum Polska Abstrakt: Maria Magdalena z hr. Łubieńskich Łubieńska (1833–1920) malarka amatorka, autorka obrazów olejnych, akwareli i rysunków; zmuszona przez okoliczności...

Malarstwo religijne Pii Górskiej

Pobierz artykuł w pdf Anna Sieradzka Uniwersytet Warszawski Abstrakt: Malarstwo religijne Pii Górskiej, artystki tworzącej głównie w latach 20. i 30. XX wieku, jest nielicznie zachowane i mało znane. Do najwybitniejszych jej dzieł o tej tematyce należą obrazy z lat...

Spojrzenie na veraicon. Gra z tradycją Dorothee von Windheim

Pobierz artykuł w pdf Wojciech Lippa Katolicki Uniwersytet Lubelski  Abstrakt: Pierwszy prawdziwy obraz Boga powstał z inicjatywy kobiety, św. Weroniki. Jej, jako pierwszej „artystce”, w paradoksalny sposób udało się uchwycić na płótnie wizerunek Tego, który jest...

Ikonografia religijna artystek aktywnych w Ruchu Kultury Niezależnej

Pobierz artykuł w pdf Tadeusz Boruta Uniwersytet Rzeszowski Abstrakt: Czy badając jakiś obszar sztuki, możemy silić się na uogólnienia i powoływać się na determinizm płci? Czy istnieje religijna ikonografia bliższa kobietom-artystkom? W czasach, w których ideowo...

Szukając Oblicza. Droga Danuty Waberskiej do twórczości sakralnej

Pobierz artykuł w pdf Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Abstrakt: Danuta Waberska, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, dziś Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (absolutorium uzyskała w 1969 roku), jest autorką licznych...

„Krużlowa” i „Głowa Chrystusa” Aliny Szapocznikow

Pobierz artykuł w pdf Agata Jakubowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Abstrakt: W 1962 roku w ośrodku polskich pallotynów w Paryżu pojawił się ksiądz Józef Sadzik, odpowiedzialny za Éditions du Dialogue. Za jego sprawą powstał tam wtedy ważny ośrodek...

Doświadczenie religijne za pośrednictwem sztuki

Pobierz artykuł w pdf Janusz Królikowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Abstrakt: W artykule została zaproponowana ogólna refleksja nad doświadczeniem religijnym, mająca pokazać, że jest ono otwarte na sztukę, oraz określić, w czym wyraża się jego...

Witraże kalwarii kaszubskiej w Wielu

Pobierz artykuł w pdf Małgorzata Reinhard-Chlanda Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Abstrakt: Witraże sanktuarium kalwaryjskiego w Wielu na Kaszubach z lat 1915–1922 stanowią istotne elementy dekoracyjno-ideowe tego obszernego założenia...

Ojciec profesor Józef Benignus Wanat OCD

Pobierz artykuł w pdf Andrzej Witko Dnia 9 kwietnia 2013 roku zmarł w Krakowie o. prof. dr hab. Józef Benignus Wanat, karmelita bosy, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, znakomity badacz historii, sztuki i kultury, człowiek wielkiego serca i...

Profesor Małgorzata Kitowska-Łysiak (1953–2012) – wspomnienie

Pobierz artykuł w pdf Marcin Lachowski Zmarła 17 października 2012 roku prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak była cenionym krytykiem i historykiem sztuki, uważnie obserwowała twórczość artystyczną, z trafnością formułowała wyważone sądy. Kierowała się sumiennością,...
Skip to content