wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

(English) Introduction

Download article in pdf The Editors The first half of the 20th century was a period of vital importance in the history of Polish culture. It included the 20 years of independence, spanned between the two World Wars. The aspiration to harmonize diverse traditions with...

Wprowadzenie

Pobierz artykuł w pdf Redakcja Pierwsza połowa wieku XX to okres niezwykle istotny w dziejach kultury polskiej, obejmujący dwudziestolecie niepodległości, spięte jak klamrą cezurą dwóch wojen światowych. Dążenie do zharmonizowania różnorodnych tradycji z...
Skip to content