Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

(English) Introduction

Editors All texts included in this volume of Sacrum et Decorum focus on the complex problems of sacrum in the 19th and 20th century art, and show certain aspects of the phenomena, perceived from different research perspectives. The opening article of the volume, by...

(English) The judgement of taste and the contemporary religious art

Ewa Klekot Abstract: Pierre Bourdieu argues that in modern times, every aesthetic choice is a factor of social classification. His theory demonstrates that the judgment of taste is socially constructed and at the same time itself serves to establish social distance...

(English) Otto Piene, Bronze and Gold III, 1959

Michael Brötje Abstract: The analysis of the abstract work by Otto Piene shows that the painting, which at first glance seems purely aesthetic, primarily intended to produce a sense of pleasure, can potentially speak to the most profound, existential (in the...

(English) Abstract art and sacred art [1]

Michał Haake Abstract: The purpose of the article is to discuss Via Crucis, a work by Marek Chlanda, which sets out to express one of the most important themes of Christian iconography in the language of abstract art. The author first asks whether the semantics of...

Wprowadzenie

Redakcja Teksty zamieszczone w kolejnym roczniku „Sacrum et Decorum” koncentrują się wokół złożonej problematyki sacrum w plastyce XIX i XX wieku, ukazując niektóre aspekty tego zjawiska rozważane z uwzględnieniem odmiennych perspektyw badawczych. Zamieszczony na...

Sąd smaku a współczesna sztuka religijna

Ewa Klekot Warszawa, Uniwersytet Warszawski W baśni Hansa Christiana Andersena Ogrodnik i jego chlebodawcy tytułowy bohater pewnego dnia umieszcza na pokojach pańskiej rezydencji błękitny kwiat w kryształowej wazie. Kwiat wywołuje zachwyt, a państwo zastanawiają się,...

Otto Piene, Brąz i złoto III, 1959 [1]

Michael Brötje Oglądowi pobieżnemu, nastawionemu li tylko na ogólne zaznajomienie się z dziełem sztuki, Brąz i złoto III Ottona Piene może prezentować się jako harmonijnie zrównoważona, ożywiona, piękna i przez to całkiem niewinna praca materiałowa: proste...

Sztuka abstrakcyjna i sztuka sakralna [1]

Michał Haake Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Punktem wyjścia do rozważań relacji między sztuką abstrakcyjną a sztuką sakralną czynię namysł nad relacją między sztuką abstrakcyjną a treścią religijną. Przyjmuję przy tym wąski zakres pojęcia „treść religijna”,...

Poza estetyzacją. Problem duchowości w sztuce współczesnej

Grzegorz Sztabiński Łódź, Uniwersytet Łódzki Istotnym zagadnieniem pojawiającym się wówczas, gdy sztuce przypisywane są funkcje duchowe, jest relacja między sferą estetyczną i odniesieniami transcendentnymi. Sfera estetyczna związana jest z tym, co postrzegane...

Inauguracja Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej

Grażyna Ryba Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 lutego 2009 roku utworzono Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, usytuowane w strukturze organizacyjnej uczelni przy Wydziale Sztuki i związane z Pracownią Historii Sztuki działającą w...
Skip to content