wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Wprowadzenie

Pobierz artykuł w pdf Redakcja Teksty zamieszczone w kolejnym roczniku „Sacrum et Decorum” koncentrują się wokół złożonej problematyki sacrum w plastyce XIX i XX wieku, ukazując niektóre aspekty tego zjawiska rozważane z uwzględnieniem odmiennych perspektyw...

Sąd smaku a współczesna sztuka religijna

Pobierz artykuł w pdf Ewa Klekot Warszawa, Uniwersytet Warszawski Abstrakt: Jak twierdzi Pierre’a Bourdieu, w nowoczesnej rzeczywistości każdy wybór estetyczny działa jako czynnik klasyfikujący społecznie. Teoria Bourdieu ukazująca społeczną konstrukcję sądu smaku...

Otto Piene, Brąz i złoto III, 1959 [1]

Pobierz artykuł w pdf Michael Brötje Abstrakt: Przedstawiona analiza abstrakcyjnego dzieła, wymienionego w tytule, pokazuje, w jaki sposób w pracy, pozornie estetycznej i nakierowanej jedynie na wywołanie u widza doznania przyjemności, kryje się potencja przemawiania...

Sztuka abstrakcyjna i sztuka sakralna [1]

Pobierz artykuł w pdf Michał Haake Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Abstrakt: W artykule omówiona została praca Marka Chlandy Via Crucis, przedstawiająca jeden z ważniejszych tematów ikonografii chrześcijańskiej za pomocą języka sztuki abstrakcyjnej. Wobec...

Poza estetyzacją. Problem duchowości w sztuce współczesnej

Pobierz artykuł w pdf Grzegorz Sztabiński Łódź, Uniwersytet Łódzki Istotnym zagadnieniem pojawiającym się wówczas, gdy sztuce przypisywane są funkcje duchowe, jest relacja między sferą estetyczną i odniesieniami transcendentnymi. Sfera estetyczna związana jest z tym,...

Inauguracja Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej

Pobierz artykuł w pdf Grażyna Ryba Abstrakt: Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 lutego 2009 roku powołano do życia Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, sytuując je w strukturze organizacyjnej uczelni przy Wydziale Sztuki i wiążąc z Pracownią...
Skip to content