Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

I believe in art

Grzegorz Niemyjski
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

Skip to content