wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Introduction

(English) The editors
p. 5 – p. 7.
CC BY-NC-ND 2.5 PL

(English) I believe in art

(English) Grzegorz Niemyjski
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław
p. 128 – p. 135.
CC BY-NC-ND 2.5 PL

Wierzę w sztukę

Grzegorz Niemyjski
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
ss. 128 – 135.
CC BY-NC-ND 2.5 PL

Skip to content