Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

(English) I believe in art

(English) Grzegorz Niemyjski
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław
p. 128 – p. 135.

Wierzę w sztukę

Grzegorz Niemyjski
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
ss. 128 – 135.

Skip to content