Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

(English) SACRED ARCHITECTURE: BETWEEN ART AND REALITY

Andrzej Białkiewicz Cracow, Politechnika Krakowska Abstract: Analysis of tasks of designing contemporary sacred architecture in view of the author’s own designing experience in the field encourages an attempt at a synthetic presentation of a number of problems. After...

„Sacrum et Decorum” – koncepcja i założenia programowe pisma

Redakcja Pobierz w PDF  W dniach 5–6 października 2007 roku odbyło się w Rzeszowie sympozjum naukowe Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Metodologia. Wyniki. Perspektywy, zorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski pod patronatem rektora uczelni oraz lokalnych...

Sztuka sakralna XIX i XX wieku. Kryzys czy rozkwit?

Grażyna Ryba Pobierz w PDFRzeszów, Uniwersytet Rzeszowski Ten przewrotny i trochę prowokacyjny tytuł ma na celu zwrócenie uwagi na pewien istotny problem w badaniach nad sztuką sakralną ostatnich stuleci. Po dłuższym zastanowieniu fakty, zdawać by się mogło,...

Teologia, Biblia i liturgia jako źródła sztuki chrześcijańskiej

ks. Henryk Nadrowski Pobierz w PDFPoznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Historia cywilizacji łacińskiej nierozerwalnie związana jest z całym bogactwem świata tzw. „basenu śródziemnomorskiego”. Feliks Koneczny (1862–1949), historyk i twórca oryginalnej koncepcji...

Problemy typologii architektury współczesnych polskich kościołów

Konrad Kucza-Kuczyński Pobierz w PDFWarszawa, Politechnika Warszawska Celem poniższej refleksji nie jest kolejna, zamknięta propozycja typologii współczesnej architektury polskich kościołów. Jako projektujący, również kościoły, architekt mam obawy, co do możliwości...

Poszukiwanie formy i sacrum we współczesnym budownictwie kościelnym

Julia Sowińska Pobierz w PDFŁódź, Uniwersytet Łódzki W postanowieniach odbywającego się w latach 1962–1965 Soboru Watykańskiego II nie zostały zawarte szczegółowe wytyczne dotyczące projektowania kościołów. Można powiedzieć, że sprecyzowano istotę i ideę, a sposób...

Architektura sakralna. Między sztuką a rzeczywistością

Andrzej Białkiewicz Pobierz w PDFKraków,Politechnika Krakowska Zadania występujące przy projektowaniu współczesnej architektury sakralnej są zazwyczaj złożone. Ich analiza w kontekście własnych doświadczeń projektowych w tym zakresie skłania do próby syntetycznego...

Witraże pierwszej połowy XIX wieku na ziemiach polskich

Tomasz Szybisty Pobierz w PDFKraków, Uniwersytet Jagielloński [1] W badaniach nad sztuką ostatnich dwustu lat rozpowszechniony jest pogląd, że witraż pojawił się w Polsce na nowo dopiero po roku 1850[2], a zatem bez mała sto lat później niż w Europie Zachodniej, gdzie...

Najnowsze polskie witraże sakralne

Maria Jolanta Żychowska Pobierz w PDFKraków, Politechnika Krakowska Rozważając najnowszą polską sztukę witrażową można zauważyć jej specyfikę i odmienność wobec równoległych dokonań zagranicznych. Różnice dotyczą przede wszystkim zagadnień technologicznych. Wbrew...
Skip to content