wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

„Sacrum et Decorum” – koncepcja i założenia programowe pisma

Pobierz artykuł w pdf Redakcja W dniach 5–6 października 2007 roku odbyło się w Rzeszowie sympozjum naukowe Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Metodologia. Wyniki. Perspektywy, zorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski pod patronatem rektora uczelni oraz...

Sztuka sakralna XIX i XX wieku. Kryzys czy rozkwit?

Pobierz artykuł w pdf Grażyna Ryba Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski Abstrakt: Większość opracowań poświęconych sztuce XIX, a przede wszystkim XX wieku ujmuje marginalnie zagadnienia związane ze sztuką sakralną. W „wieku awangard”, jak bywa nazywane minione stulecie,...

Teologia, Biblia i liturgia jako źródła sztuki chrześcijańskiej

Pobierz artykuł w pdf ks. Henryk Nadrowski Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Abstrakt: Ważną, a raczej zasadniczą kwestią jest świadomość, że zarówno w procesie twórczym, jak i percepcyjnym związanym z chrześcijaństwem, niezbędne jest minimum wiedzy z zakresu...

Problemy typologii architektury współczesnych polskich kościołów

Pobierz artykuł w pdf Konrad Kucza-Kuczyński Warszawa, Politechnika Warszawska Celem poniższej refleksji nie jest kolejna, zamknięta propozycja typologii współczesnej architektury polskich kościołów. Jako projektujący, również kościoły, architekt mam obawy, co do...

Poszukiwanie formy i sacrum we współczesnym budownictwie kościelnym

Pobierz artykuł w pdf Julia Sowińska Łódź, Uniwersytet Łódzki Abstrakt: Szczególną miejsce w architekturze polskiej drugiej połowy XX wieku zajmuje budownictwo sakralne. Spowodowane jest to z jednej strony faktem, iż w czasach komunistycznych architekci projektujący i...

Architektura sakralna. Między sztuką a rzeczywistością

Pobierz artykuł w pdf Andrzej Białkiewicz Kraków,Politechnika Krakowska Abstrakt: Analiza zadań występujących przy projektowaniu architektury sakralnej w kontekście własnych doświadczeń projektowych skłania do próby syntetycznego przedstawienia niektórych problemów....

Witraże pierwszej połowy XIX wieku na ziemiach polskich

Pobierz artykuł w pdf Tomasz Szybisty Kraków, Uniwersytet Jagielloński [1] Abstrakt: W badaniach nad sztuką ostatnich dwustu lat rozpowszechniony jest pogląd, że witraż pojawił się w Polsce na nowo dopiero po roku 1850, a zatem bez mała sto lat później niż w Europie...

Najnowsze polskie witraże sakralne

Pobierz artykuł w pdf Maria Jolanta Żychowska Kraków, Politechnika Krakowska Abstrakt: Celem artykułu jest ogólne przedstawienie najnowszego witrażownictwa polskiego, a nie tylko wyboru określonej kategorii twórców i realizacji bardziej znanych pracowni witrażowych,...
Skip to content