wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Pobierz jako PDF

ks. Paweł Batory
dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie
Diecezjalny Konserwator Zabytków

CC BY-NC-ND 2.5 PL

Streszczenie
Ryszard Ryba to polski artysta rzeźbiarz działający w drugiej połowie XX wieku. Był przede wszystkim twórcą sztuki sakralnej, a jego realizacje znajdują się w kościołach Podkarpacia i Małopolski (obecne diecezje: przemyska, rzeszowska, tarnowska i sandomierska). Poza pracami rzeźbiarskimi zajmował się aranżacją wnętrz sakralnych i projektowaniem elementów ich wystroju (tabernakula, sedilia, ławki, konfesjonały etc.), uczestnicząc w wypracowywaniu zasad dostosowania wnętrza kościelnego do warunków zreformowanej liturgii po Soborze Watykańskim II. Jest także autorem cyklów graficznych i rysunkowych, które tworzył szczególnie w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku. Jego rzeźby, zwłaszcza z początku drogi twórczej, odznaczają się wielką prostotą. Działają mocną, syntetyczną formą, na zasadzie czytelnego znaku. Z czasem ujawniał się coraz wyraźniej jego duży talent narracyjny, a na pierwszy plan wysunęły się jakości budujące nastrój swoistej delikatności i czułości. Chętniej będzie sięgał też po tematy związane z rodziną i życiem codziennym. Jego artystyczny dorobek stanowi jednak spójną całość, wciąż przemawiającą w intensywny sposób.

Słowa kluczowe:
Ryszard Ryba, współczesna rzeźba sakralna, wystrój wnętrza sakralnego, przedstawienia Ukrzyżowania, przedstawienia Ostatniej Wieczerzy, przedstawienia Świętej Rodziny

Bibliografia

Białorucki R., Parafia Lutoryż, 1957–2017. Historia i współczesność, Rzeszów 2020, s. 100– 102, 104–107.
Bóg– wiara–świadectwo. Ogólnopolska wystawa plastyki współczesnej, katalog, Rzeszów 1989.
Cichońska I., Popera K., Snopek K., Architektura VII dnia, Wrocław 2016.
Kwoczyński W., Parafia Rzymskokatolicka w Bratkowicach w latach 1934–2014, Mielec 2015, s. 121–123.
Ryba G., Katedra rzeszowska 1977–2002. Historia, sztuka, twórcy, idee. Kraków 2007, s. 204–206.
Wielka wystawa ZPAP w Rzeszowie. W setną rocznicę powstania ZPAP, Rzeszów 2011, s. 64.

Skip to content