wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Academic Board

Prof. Wojciech Bałus
Jagiellonian University, Kraków

Prof. Yurii Biriulov
Lviv National Academy of Arts, Lviv

Prof. François Boespflug
Université de Strasbourg, Strasbourg

Prof. Philippe Kaenel
Université de Lausanne, Lausanne

Fr. Prof. Ryszard Knapiński
John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin

Prof. Andrzej Olszewski
Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa

Prof. Maria Poprzęcka
University of Warsaw

Editor-in-Chief
Dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR, University of Rzeszów

email: grazyna.ryba@gmail.com
gryba@ur.edu.pl

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-6920-4613

Grażyna Ryba – bio

Editorial Secretary
Dr Tomasz Szybisty (Pedagogical University in Krakow)

Translation
Dr hab. Agnieszka Gicala (Pedagogical University in Krakow)
Dr hab. Monika Mazurek (Pedagogical University in Krakow)

Polish version proofreading
Agnieszka Iwaszek (University of Rzeszow)
Elżbieta Kot (University of Rzeszow)

English version proofreading
Donald Trinder
Ian Upchurch (University of Rzeszow)

Webpage editors

Agnieszka Iwaszek
Paweł Kraus
Joanna Rysz

Graphic design
Piotr Bigaj
Krzysztof Marciniak
Aleksander Rusin
Piotr Wisłocki

The articles published in this journal and their abstracts are indexed in:

CEEOL – Central and Eastern European Online Library

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

DOAJ – Directory of Open Access Journals 

EBSCO

ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities

ICI Journals Master List

MOST WIEDZY

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

The Repository of the University of Rzeszow Library

Office Address:

Sacrum et Decorum
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35
phone +48 661 928 362,
+48 17 872 20 98
www.sacrumetdecorum.pl
e-mail: sacrumetdecorum@ur.edu.pl

Editor-in-Chief – dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR – email: gryba@ur.edu.pl

wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Publisher:

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. prof. S. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów
e-mail: wydaw@ur.edu.pl, tel. +48 17 872 14 26

 

 

Skip to content