wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Rada Naukowa

prof. Wojciech Bałus
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. Jurij Biriulow
Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Lwów

prof. François Boespflug
Université de Strasbourg, Strasbourg

prof. Philippe Kaenel
Université de Lausanne, Lausanne

ks. prof. Ryszard Knapiński
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

prof. Andrzej Olszewski
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

prof. Maria Poprzęcka
Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Redaktor naczelny
dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

email: grazyna.ryba@gmail.com
gryba@ur.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6920-4613

Grażyna Ryba – biogram

Sekretarz Redakcji
dr Tomasz Szybisty (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Tłumaczenie
dr hab. Agnieszka Gicala (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
dr hab. Monika Mazurek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Korekta wersji polskiej
Agnieszka Iwaszek (Uniwersytet Rzeszowski)
Elżbieta Kot (Uniwersytet Rzeszowski)

Korekta wersji angielskiej
Donald Trinder
Ian Upchurch (Uniwersytet Rzeszowski)

Redaktorzy strony internetowej

Agnieszka Iwaszek
Paweł Kraus
Joanna Rysz

Opracowanie graficzne
Piotr Bigaj
Krzysztof Marciniak
Aleksander Rusin
Piotr Wisłocki

Artykuły publikowane w tym czasopiśmie oraz ich abstrakty są indeksowane w:

CEEOL – Central and Eastern European Online Library

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

DOAJ – Directory of Open Access Journals 

EBSCO

ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities

ICI Journals Master List

MOST WIEDZY

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Adres Redakcji:

Sacrum et Decorum
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35
tel. +48 661 928 362,
+48 17 872 20 98
www.sacrumetdecorum.pl
e-mail: sacrumetdecorum@ur.edu.pl

redaktor naczelna: dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR – email: gryba@ur.edu.pl

wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Wydawca:

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. prof. S. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów
e-mail: wydaw@ur.edu.pl, tel. +48 17 872 14 26

Skip to content