wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Procedura recenzowania:

1. Teksty można nadsyłać w języku preferowanym przez autora. Po wstępnej akceptacji przez zespół redakcyjny, są one – w razie konieczności – tłumaczone na język polski lub angielski, a następnie aprobowane przez Radę Naukową i przesyłane do recenzji.

2. Zasady przyjmowania, oceny oraz proces recenzji tekstów są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz standardami Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

3. Do oceny każdego artykułu zamieszczonego w części „Studia” i „Materiały” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, afiliowanych poza jednostką wydającą „Sacrum et Decorum” (Uniwersytet Rzeszowski) i poza ośrodkiem, w którym zatrudniony jest autor publikacji.

4. W przypadku tekstów autorów z afiliacją zagraniczną przynajmniej jeden z recenzentów jest związany z instytucją zagraniczną inną niż narodowość autora pracy.

5. W procesie recenzji zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw.double-blind-review-process). Niezależnie od stosowania tej zasady Redakcja tak dobiera recenzentów, aby nie występował konflikt interesów między autorem a recenzentem.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji są ujęte w formularzu recenzji, zawierającym podstawowe kryteria oceny tekstu – Uproszczony wzor recenzji.

7. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną deklaracją dopuszczającą artykuł do publikacji lub go odrzucającą.

8. Procedura recenzji przebiega z zachowaniem zasady poufności i dopuszcza wydawanie warunkowo opinii pozytywnej, zawierającej uwagi recenzenta. Należy je uwzględnić w ostatecznej publikacji, po zatwierdzeniu przez recenzenta.

9. Autor otrzymuje do korekty artykuł (w formie elektronicznej) i po dokonaniu niezbędnych poprawek odsyła go do Redakcji w terminie 14 dni od daty jego odebrania.

10. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane nawet po wydaniu kolejnego tomu. W każdym numerze rocznika publikowana jest lista recenzentów współpracujących przy jego wydaniu, jednak bez wskazania poszczególnych artykułów przez nich recenzowanych.

Recenzenci

Numer XV:
prof. Waldemar Deluga, University of Ostrava, Ostrava
prof. Michał Haake, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
prof. Bogusław Krasnowolski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków
prof. Marcin Lachowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. Jerzy Miziołek, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. Renata Rogozińska, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań
prof. Maria Żychowska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Kraków

Numer XIV:
prof. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
prof. Roman Jaciv, Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Lwów
ks. prof. Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
prof. Iwona Luba, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. Krystyna Pawłowska, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. Rafał Solewski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków

Numer XIII:
prof. Marcin Lachowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. Iwona Luba, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. Miguel de Salis Amaral, Pontificia Università della Santa Croce, Rzym
prof. Giuglio Maspero, Pontificia Università della Santa Croce, Rzym
prof. Renata Rogozińska, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań
prof. Rafał Solewski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków

Numer XII:
prof. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
prof. Michał Haake, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
prof. Marcin Lachowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. Renata Rogozińska, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań

Numer XI:
prof. Michał Haake, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
prof. Dorota Kudelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
prof. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki, Łódź
prof. Maciej Zychowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa

Numer X:
prof. Marcin Lachowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. Renata Rogozińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań

Numer IX:
prof. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
prof. Marek Kluz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
prof. Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
prof. Lechosław Lameński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Numer VIII:
prof. Agata Jakubowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
prof. Marcin Lachowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Numer VII:
prof. Dorota Kudelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
prof. Renata Rogozińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań
prof. Anna Sieradzka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Numer VI:
prof. Christian Freigang, Freie Universität Berlin, Berlin
prof. Dorota Kudelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
prof. Andrzej Pieńkos, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. Miguel de Salis Amaral, Pontificia Uniwersità della Santa Croce, Rzym
prof. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki, Łodź
prof. Eduardo Torres, Pontificia Uniwersità della Santa Croce, Rzym

Numer V:
prof. Lechosław Lameński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
prof. Renata Rogozińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań
prof. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki, Łodź

Numer IV:
prof. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Politechnika Poznańska, Poznań
prof. Giulio Maspero, Pontificia Uniwersità della Santa Croce, Rzym
prof. Miguel de Salis Amaral, Pontificia Uniwersità della Santa Croce, Rzym
prof. Anna Sieradzka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki, Łodź
prof. Paweł Taranczewski, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków
prof. Monika Zin, Freie Universität Berlin, Berlin

Numer III:
prof. Stefan Muthesius, World Art University of East Anglia, Norwich
prof. Waldemar Okoń, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
prof. Anna Sieradzka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. Tadeusz Żuchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Numer II:
prof. Małgorzata Kitowska- Łysiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
prof. Michał Ostrowicki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. Andrzej Pieńkos, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Numer I:
prof. Jacek Radziewicz-Winnicki, Politechnika Śląska, Gliwice
prof. Renata Rogozińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań
prof. Józef Benignus Wanat OCD, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Skip to content