wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

ZAMÓWIENIE ROCZNIKA „SACRUM ET DECORUM”

Uprzejmie informujemy, że zamówienia na zakup rocznika „Sacrum et Decorum” przyjmuje
Dział Kolportażu Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego,
35-959 Rzeszów, ul. prof. S. Pigonia 6,
Tel. 17 872 13 69

Przyjmujemy także zamówienia wysyłane listem,
faksem – 17 872 14 26,
pocztą elektroniczną na adres wydaw@univ.rzeszow.pl,
oraz za pośrednictwem strony internetowej:
http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/.
Zamówienia przyjmuje również Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (35-050 Rzeszów, ul. Dekerta 2/15, tel. 17 850 01 08, 661 982 362)

Zamówiony numer pisma zostanie przesłany pod wskazany adres. Opłaty dokonuje się przy odbiorze. Cena rocznika wynosi 25 zł (cena nie uwzględnia kosztów przesyłki).

SUBSKRYPCJA ELEKTRONICZNA

Redakcja rocznika Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej umożliwia wykupienie rocznej subskrypcji elektronicznej pisma. W tym celu należy utworzyć konto użytkownika na stronie www.sacrumetdecorum.pl oraz uiścić opłatę abonamentową w wysokości 25 zł/ rok.

Po zarejestrowaniu na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca dane konta bankowego, na które należy przekazać opłatę.

Potwierdzenie oraz aktywacja konta użytkownika nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

Dowód uiszczenia wpłaty zostanie wystawione w terminie do 7 dni od jej zaksięgowania na koncie.

Skip to content