wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

ZAMÓWIENIE ROCZNIKA „SACRUM ET DECORUM”

Uprzejmie informujemy, że zamówienia na zakup rocznika „Sacrum et Decorum” przyjmuje
Dział Kolportażu Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego,
35-959 Rzeszów, ul. prof. S. Pigonia 6,
nr tel.: 17 872 13 69.
Przyjmujemy także zamówienia wysyłane listem,
faksem – 17 872 14 26,
pocztą elektroniczną na adres: wydaw@ur.edu.pl,
oraz za pośrednictwem strony internetowej: https://wydawnictwo.ur.edu.pl.

Zamówiony numer pisma zostanie przesłany pod wskazany adres. Opłaty dokonuje się przy odbiorze. Cena rocznika wynosi 54 zł brutto (cena nie uwzględnia kosztów przesyłki).

Zamówienia z zagranicy prosimy przesyłać na adres e-mail: wydaw@ur.edu.pl lub lexicon@lexicon.net.pl, lexicon@medianet.pl
Ich realizacją zajmuje się Księgarnia „Lexicon”:
Lexicon Maciej Woliński
ul. Dereniowa 2/96
02-776 Warszawa, Polska
tel./faks +48 22 648 41 23
http://www.lexicon.net.pl

Skip to content