wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Wszystkie artykuły – zarówno z bieżącego numeru, jak też archiwalne – publikowane są w ramach otwartego dostępu zgodnie z licencją Creative Commons – CC BY-NC-ND 2.5 PL (Uznanie autorstwa/Użycie niekomercyjne/Bez utworów zależnych.

Dostęp do artykułów jest:
• bezpłatny
• natychmiastowy
• powszechny
• nieograniczony (warunkami technicznymi, czasowymi, finansowymi i innymi)
• wolny

Każdy użytkownik może czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów lub używać ich do innych celów zgodnych z prawem, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora – zgodnie z zasadami licencji CC BY-NC-ND 2.5 PL, tj. na warunkach uznających autorstwo, w celach niekomercyjnych i bez utworów zależnych – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/

Zgodnie z polityką Open Access autorzy zachowują pełnię praw autorskich do swoich artykułów – bez ograniczeń. Autorzy mogą deponować swoje artykuły w wybranym przez siebie repozytorium.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie, przetwarzanie, opracowanie, opublikowanie artykułów.

Pełny dostęp do artykułów funkcjonuje od 01.07.2020 r.
Archiwalne artykuły wcześniej subskrybowane znajdują się teraz w otwartym dostępie.

Skip to content