wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Pobierz artykuł w PDF-ie

Maciej Zychowicz

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

CC BY-NC-ND 2.5 PL

Skip to content