Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Sacrum et Decorum

University of Rzeszow
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35

phone. +48 17 872 20 98

www.sacrumetdecorum.pl

e-mail: redakcja@sacrumetdecorum.pl
editorial@sacrumetdecorum.pl

Skip to content