wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Rocznik znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanym w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku. Posiada 20 punktów.

CEEOL – Central and Eastern European Online Library

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

DOAJ – Directory of Open Access Journals 

EBSCO

ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities

ICI Journals Master List

MOST WIEDZY

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skip to content