wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Pobierz artykuł w pdf

Leszek Makówka

Katowice, Uniwersytet Śląski

Abstrakt:

Krytyka dorobku Georgii O’Keeffe skupia się na obrazach abstrakcyjnych. Auto artykułu stawia tezę, że liczne obrazy z motywem krzyża na tle pejzażu Nowego Meksyku autorstwa O’Keeffe stanowią równie ważny dział jej twórczości, nieznany szerszej grupie odbiorców. Próba rekonstrukcji historii powstawania obrazów przeprowadzona na podstawie tekstów autorki oraz ówczesnej krytyki dowodzi, że znak krzyża w tych obrazach odgrywa kluczową rolę zarówno na płaszczyźnie kompozycyjnej, jak ideowej. Jednocześnie prace te dorównują pod względem rozwiązań formalnych znanym obrazom artystki powstałym w efekcie przekształcenia realistycznego tematu.

Słowa kluczowe: Georgia O’Keeffe, Nowy Meksyk, obraz, pejzaż, krzyż

Skip to content