wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Download the article in PDF

Małgorzata Dąbrowska
Cracow (independent scholar)

Abstract
The First Exhibition of Contemporary Polish Church Art was organised in Kraków in 1911 at the initiative of circles associated with the editors of the “Krakowski Miesięcznik Artystyczny” [Kraków Art Monthly] and the episcopate. It was not a classic review of current trends and tendencies in sacred art. Its authors were aware of the need of reform. Comments contained reflections on how incompatible with religious themes was the character of the exhibits; but an even stronger critical tone referred to earlier decorations of nineteenth-century objects of worship. The need for change was dictated by the desire to create art with unique expression, permeated with an authentic religious spirit. A reference to Polish craft achievements, created under the patronage of the Association of Polish Applied Arts as well as the Association “Architecture, Sculpture, Painting and Craft”, and housed in a separate room at the exhibition, was also an important suggestion.
In competitions announced at that time, Włodzimierz Konieczny received first prize for his sculpture “Immaculata” and second prize for the plaque depicting the Mother of God and the Child. The rich biography of this little-known artist is worth quoting, as is the concise description of his work. In terms of graphics, his art is located at the boundary between symbolism and expressionism while in sculpture it combines the influences of Neoclassicism and the Neo-Renaissance. The young artist, a graduate of the Kraków Academy of Fine Arts, also undertook the writing of critical works. He claimed that achievements in the field of high art were impossible without parallel development of applied art. Konieczny’s reflections mirror the reflections of his contemporaries on the perspectives of development of religious art as well as the need to determine its essence and to develop its valid patterns.

Keywords: Religious art exhibitions, symbolism, Neoclassicism, artistic criticism, applied art

Bibliography
Artykuł niesygnowany, Z Pałacu Sztuk Pięknych. Program wystawy współczesnej polskiej sztuki kościelnej. Konkursy będące w związku z wystawą kościelną, „Krakowski Miesięcznik Artystyczny” 1911, nr 1.
Artykuł niesygnowany, I Wystawa Sztuki kościelnej w Krakowie, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 51.
Artykuł niesygnowany, Rozstrzygnięcie konkursu na posąg Immaculaty, „Krakowski Miesięcznik Artystyczny” 1911, nr 10.
Artykuł niesygnowany, Ruch artystyczny w Paryżu, „Krakowski Miesięcznik Artystyczny” 1911, nr 7.
Bukowski J., Cybulski T., Frycz K., Kowalski G., Kunzek H., Maszkowski K., Mączyński F., Odrzywolski S., Pawelski J., Stachiewicz J., Szydłowski T., Till S., Warchałowski J., Żeleński S., Pierwsza Wystawa Współczesnej Polskiej Sztuki Kościelnej im. Piotra Skargi w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 1911.
Górzyński W., Zadania współczesnego malarstwa kościelnego. Pierwsza wystawa sztuki kościelnej im. Piotra Skargi w Krakowie, Kraków 1911.
Hoszowski E., Wystawa sztuki kościelnej, „Rydwan” 1912, nr 1.
Katalog I wystawy współczesnej sztuki kościelnej im. Piotra Skargi, Dzieła z konkursu I na plakietę rzeźbiarską „Madonna”, Kraków 1911.
Katerla J. [właś. Żeromski Stefan], Róża. Dramat niesceniczny, Kraków 1909.
Konieczny W., Z Krakowa. Kraków środowiskiem artystycznem. Szkoła ceramiczna, „Sztuki Plastyczne”, [osobny dział „Krakowskiego Miesięcznika Artystycznego”], 1912, nr 2.
Kossowska I., Włodzimierz Konieczny, http://culture.pl//pl/tworca/wlodzimierz-konieczny, (data dostępu: 16 II 2017).
Kowalski G., Znaczenie I Wystawy Współczesnej Sztuki Kościelnej, „Sztuki Plastyczne”, [osobny dział „Krakowskiego Miesięcznika Artystycznego”], 1912, nr 2.
Kowalski G., Kopera F., O sztukę kościelną, „Krakowski Miesięcznik Artystyczny” 1911, nr 1.
Kudelska D., Sztuka religijna na wystawach Wiener Secession i Kunstlerbund Hagen (1898 – 1933), „Sacrum et Decorum” t. 10 (2017).
Lepszy L., Goliński S., Kopera F., Przedmowa, „Krakowski Miesięcznik Artystyczny” 1911, nr 1.
Tuszowski J., Po zamknięciu wystawy pierwszej sztuki kościelnej im. Piotra Skargi w Krakowie MDCCCCXI, „Odbitka z Przeglądu Powszechnego”, Drukarnia Eugeniusza i dr Kazim. Koziańskich w Krakowie 1911.
Smolik P., Włodzimierz Konieczny. Człowiek i artysta, Kraków 1927.
Wolańska J., „Ku odrodzeniu sztuki religijnej”. O próbach odnowy sztuki kościelnej na ziemiach polskich w latach 1900 – 1939 (ze szczególnym uwzględnieniem malowideł ściennych), „Sacrum et Decorum” t. 5 (2012).
Żeromski S., Snobizm i postęp, Warszawa – Kraków 1923.

Skip to content