wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Download the article in PDF

Monika Paś
National Museum in Kraków

Abstract
In 1911 the City Museum of Technology and Industry organized two courses for bookbinders under the direction of the famous Kraków bookbinder Bonawentura Lenart. The works made during the second course, in which ten journeymen participated, were presented at the Piotr Skarga First Exhibition of Contemporary Church Art, which opened on December 7 of the same year. A total of 30 bookbinding works were exhibited – 25 were made by the course participants and 5 by Bonawentura Lenart. Comparing the list of exhibited works – bound prayer books – with today’s collections of the National Museum in Krakow, it can be said that currently 16, that is more than half of the works exhibited in 1911, are in the Museum’s collection. The article describes the covers made during the course and then presented at the exhibition.

Keywords: book binding, prayer book, service book, Bonawentura Lenart, religious art, church art exhibition

Bibliography
ANNALES ESTICAE. Blok niezapisanych kart papieru żeberkowego z filigranem, nr inw. MNK IV-MO-312.
Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu według lacinskiego przekładu starego w kościele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu […] przełożone, z wykładem katholickim trudniejszych mieysc […] wydane w Krakowie 1599, teraz […] przedrukowane, adres wydawniczy: Wrocław: W Drukarni Akademickiej Coll. Soc. Iesu, 1740, Nr inw. MNK IV-MO-257.
Breviarum Romanum ex decreto ss. Concilii Tridentini Restitutum […], adres wydawniczy: Ratyzbona, Rzym, Neo Eboraci & Cincinnati, 1911, druk: Friderici Pustet, nr inw. MNK IV-MO-250/1-4.
„Czas”, R. LXIV, 1911, nr 560 (7 XII).
Gertruda Wielka (św. 1256–1302), Bóg moją miłością. Modlitwy św. Gertrudy czyli Prawdziwy duch modlitw objawionych po największej części przez samego Zbawiciela naszego Pana Jezusa św. Gertrudzie i św. Mechtyldzie. Przerobione z przestarzałego wydania przez M. P., adres wydawniczy: Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Sp., druk: Kraków, Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-254.
Hoffmanowa K. (1798–1845), Książka do nabożeństwa dla Polek przez Autorkę Pamiątki po dobrej matce, adres wydawniczy: Kraków: D. E. Friedlein; Warszawa: R. Friedlein, druk: Drukiem Breitkopt i Härtla w Lipsku, nr inw. MNK IV-MO-258.
Kamocka J. (1830–1897), Bądź wola Twoja. Modlitwy i rozmyślania na wszystkie dni tygodnia i miesiąca, na wszystkie uroczystości kościelne i na wszystkie okoliczności życia, ułożone przez kapłanów i świętych katolickiego kościoła ku czci i chwale ukrzyżowanego Chrystusa z różnych źródeł zebrała i własnemi uzupełniła Józefa Kamocka, adres wydawniczy: Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Spółka, druk: Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-261.
Kamocka J. (1830–1897), Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nabożeństwo całoroczne wzbogacone modlitwami i rozmyślaniami czerpanemi z notatek biskupa Kazimierza Wnorowskiego i pism innych kapłanów ułożyła Józefa Kamocka, adres wydawniczy: Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Spółka, druk: Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-262.
Kamocka J. (1830–1897), Zdrowaś Marya. Nabożeństwo dla młodego wieku ułożyła Józefa Kamocka, adres wydawniczy: Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Spółka, Wydanie nowe, wydanie dla dziewcząt, druk: Kraków, Druk W. L. Anczyca i Sp., nr inw. MNK IV-MO-256.
Kołodziejowa B., Miejskie Muzeum Przemysłowe im. dra Adriana Baranieckiego w Krakowie, w: Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie, t. XI, Kraków 1976.
Kowalski G., Znaczenie I. wystawy współczesnej sztuki kościelnej, w: Sztuki Plastyczne. Osobny dział „Krakowskiego Miesięcznika Artystycznego” poświęcony sprawom Muzeów polskich i wystawom sztuki współczesnej, R. II, 1912, nr 2 (15 II).
Kr. J., Krytyka krytyk o wystawie współczesnej sztuki kościelnej, w: Sztuki Plastyczne. Osobny dział „Krakowskiego Miesięcznika Artystycznego” poświęcony sprawom Muzeów polskich i wystawom sztuki współczesnej, R. II, 1912, nr 3 (15 III).
Missae pro defunctis ad commodiorem ecclesiarum usum ex Missali romano desumptae […] adres wydawniczy: Ratyzbona, Rzym, Neo Eboraci & Cincinnati, 1911, druk: Friderici Pustet, nr inw. MNK IV-MO-252.
MISSALE ROMANUM EX DECRETO SACROSANCTI CONCILII TRIDENTINI RESTITUTUM, adres wydawniczy: Ratyzbona, Rzym, Eboraci & Cincinnati, 1911, druk: Friderici Pustet, nr inw. MNK IV-MO-311.
Morawski A., Anioł Stróż. Podarek w dzień pierwszej Komunii i Bierzmowania oraz całe nabożeństwo dla młodzieży płci obojej z wykładem wiary św., naukami Ojców Kościoła i radami na drogę życia ułożył Adam Morawski, adres wydawniczy: Kraków: G. Gebethner i Sp., druk: Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-265.
Morawski A., Książeczka kieszonkowa do nabożeństwa dla wszystkich stanów oraz rady i rozmyślania ułożył Adam Morawski, adres wydawniczy: Gebethner i Wolff, druk: Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-259.
„Nowa Reforma”, R. XXX, 1911, nr 510 (8 XI).
„Nowa Reforma”, R. XXX, 1911, nr 561 (7 XII).
Ołtarzyk codzienny. Krótki zbiór modlitw do codziennego użycia, adres wydawniczy: Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Spółka, druk: Kraków, Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-255.
Pierwsza wystawa współczesnej sztuki kościelnej im. Piotra Skargi w Krakowie MDCCCCXI, Kraków 1911.
Przewodnik po zbiorach Muzeum Przemysłowego im. Dra A. Baranieckiego w Krakowie, Kraków 1928.
Sprawozdanie Dyrekcyi Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego, Krajowego Instytutu Popierania Rękodzieł i Przemysłu w Krakowie za rok 1911, Kraków 1912.
Sprawozdanie Dyrekcyi Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego, Krajowego Instytutu Popierania Rękodzieł i Przemysłu w Krakowie za rok 1912, Kraków 1914.
„Świat”, R.VI, 1911, nr 50 (16 XII).
Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo. Z łacińskiego przetłumaczył X. A. Jełowicki, adres wydawniczy: Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Sp., druk: Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki, nr inw. MNK IV-MO-260.
Tuszowski J., Po zamknięciu pierwszej wystawy współczesnej sztuki kościelnej im. PiotraSkargi w Krakowie MDCCCCXI, Kraków [1911].
„Tygodnik Ilustrowany”, R. 52, 1911, nr 51 (23 XII).
Witkiewicz K., Kunszt introligatorski Bonawentury Lenarta, Kraków 1932.

Skip to content