Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Download the article in PDF

Katarzyna Chrudzimska-Uhera
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Abstract
In 1947, discussion of the “problem of modern religious art” was initiated in the monthly “Znak”. Its participants: clergymen and secular intellectuals – patrons, critics and art historians – as well as artists themselves tried to diagnose the state of contemporary works of religious art, i.e. art in the service of worship. The record of several years of press discussion shows the slow evolution of opinions, from diagnosis of the crisis and belief in the need for the rebirth of religious art to postulates of protection and promotion of modern works of art created in sacred interiors. The discussion is complemented by two exhibitions of contemporary religious art: in 1961 in Kraków and in 1964 in Wrocław. The catalogues and texts accompanying those events illustrate a slow increase in awareness of the needs and achievements in the field of contemporary religious art.

Keywords: Religious Art Exhibition in Poland, 1961, 1964, Kraków, Wrocław, modern religious art, Polish art of the 1960s

Bibliography
Gołubiew A., Gdzie są artyści?, „Tygodnik Powszechny” 5, 1949, nr 28(226), s. 6.
J.M.S., Dyskusja o sztuce religijnej, „Tygodnik Powszechny” 5, 1949, nr 49(247), s. 7.
Kisiel [Stefan Kisielewski], Etyka w kwartecie smyczkowym (felieton zasadniczy), „Tygodnik Powszechny” 6, 1950, nr 25(274), s. 8.
Nowosielski J., Na marginesie wystawy sztuki religijnej w Łodzi, „Tygodnik Powszechny” 13, 1958, nr 12(478), s. 6.
O nową sztukę sakralną, „Tygodnik Powszechny” 12, 1958, nr 1(467), s. 2.
Problem nowoczesnej sztuki religijnej (Ankieta „Znaku”), „Znak” 2, 1947, nr 7, s. 741–756.
Piwowarczyk J. ks., Sztuka religijna i artyści, „Tygodnik Powszechny” 6, 1950, nr 6(255), s. 4.
Trzcińska-Kamińska Z., Kto winien?, „Tygodnik Powszechny” 5, 1949, nr 49(247), s. 5.
Woźniakowski J., Problem sztuki religijnej. „Tygodnik Powszechny” 5, 1949, nr 5(203), s. 1, 3.
Woźniakowski J., Artysta jest odpowiedzialny, „Tygodnik Powszechny” 6, 1950, nr 27(276), s. 1–3.
Współczesna Sztuka Religijna w Polsce. II Wystawa urządzona przez KIK oraz Znak w Krakowie w klasztorze O.O. Dominikanów czerwiec–wrzesień 1961, [katalog], Kraków 1961.
Zieliński Ch., Dlaczego artyści, „Tygodnik Powszechny” 5, 1949, nr 49(247), s. 4.
„Znak” 16, 1964, nr 12, s. 1492–1493.
Żychiewicz T., Religia, sztuka, wiek XX, „Tygodnik Powszechny” 6, 1950, nr 13(262), s. 9.
Żychiewicz T., Imielno i inne, „Tygodnik Powszechny” 12, 1958, nr 6(472), s. 6.

Skip to content