wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Pobierz artykuł w PDF-ie

Katarzyna Chrudzimska-Uhera
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Abstrakt
W 1947 roku na łamach miesięcznika „Znak” została zainicjowana dyskusja dotycząca „problemu nowoczesnej sztuki religijnej”. Biorący w niej udział duchowni i świeccy intelektualiści – mecenasi, krytycy i historycy sztuki – a także sami artyści próbowali dokonać diagnozy stanu współczesnych dzieł religijnych, sztuki służącej kultowi.

Zapis kilkuletniej dyskusji prasowej pokazuje powolną ewolucję opinii, od diagnozy kryzysu i przekonania o konieczności odrodzenia sztuki religijnej aż do postulatów ochrony i propagowania nowoczesnych dzieł zrealizowanych we wnętrzach sakralnych.

Obrazu debaty dopełniają dwie wystawy współczesnej sztuki religijnej – w 1961 roku w Krakowie i w 1964 roku we Wrocławiu. Katalogi i teksty towarzyszące tym imprezom ilustrują powolny wzrost świadomości potrzeb i dorobku w dziedzinie współczesnej sztuki religijnej.

Słowa kluczowe: Wystawa Sztuki Religijnej w Polsce, 1961, 1964, Kraków, Wrocław, nowoczesna sztuka religijna, sztuka polska lat 60. XX w.

Bbibliografia
Gołubiew A., Gdzie są artyści?, „Tygodnik Powszechny” 5, 1949, nr 28(226), s. 6.
J.M.S., Dyskusja o sztuce religijnej, „Tygodnik Powszechny” 5, 1949, nr 49(247), s. 7.
Kisiel [Stefan Kisielewski], Etyka w kwartecie smyczkowym (felieton zasadniczy), „Tygodnik Powszechny” 6, 1950, nr 25(274), s. 8.
Nowosielski J., Na marginesie wystawy sztuki religijnej w Łodzi, „Tygodnik Powszechny” 13, 1958, nr 12(478), s. 6.
O nową sztukę sakralną, „Tygodnik Powszechny” 12, 1958, nr 1(467), s. 2.
Problem nowoczesnej sztuki religijnej (Ankieta „Znaku”), „Znak” 2, 1947, nr 7, s. 741–756.
Piwowarczyk J. ks., Sztuka religijna i artyści, „Tygodnik Powszechny” 6, 1950, nr 6(255), s. 4.
Trzcińska-Kamińska Z., Kto winien?, „Tygodnik Powszechny” 5, 1949, nr 49(247), s. 5.
Woźniakowski J., Problem sztuki religijnej. „Tygodnik Powszechny” 5, 1949, nr 5(203), s. 1, 3.
Woźniakowski J., Artysta jest odpowiedzialny, „Tygodnik Powszechny” 6, 1950, nr 27(276), s. 1–3.
Współczesna Sztuka Religijna w Polsce. II Wystawa urządzona przez KIK oraz Znak w Krakowie w klasztorze O.O. Dominikanów czerwiec–wrzesień 1961, [katalog], Kraków 1961.
Zieliński Ch., Dlaczego artyści, „Tygodnik Powszechny” 5, 1949, nr 49(247), s. 4.
„Znak” 16, 1964, nr 12, s. 1492–1493.
Żychiewicz T., Religia, sztuka, wiek XX, „Tygodnik Powszechny” 6, 1950, nr 13(262), s. 9.
Żychiewicz T., Imielno i inne, „Tygodnik Powszechny” 12, 1958, nr 6(472), s. 6.

Skip to content