wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Pobierz jako PDF

ks. Leszek Makówka
konserwator diecezjalny w Katowicach

CC BY-NC-ND 2.5 PL

Streszczenie
W Czechosłowacji w okresie reżimu komunistycznego prawie nie wznoszono nowych kościołów. Do wyjątków należy modernistyczna świątynia św. Józefa w Senetářovie na Morawach, dla której powstał nowoczesny cykl Drogi krzyżowej (1970). Jego autorem jest Mikuláš Medek (1926–1974), wybitny czeski malarz inspirujący się surrealizmem i formułą informelowską. Kompozycja w Senetářovie należy do dojrzałego okresu twórczości artysty, ostatecznie posługującego się oryginalną metaforyką. Autor artykułu nakreśla historyczny kontekst powstania kościoła oraz odczytuje Drogę krzyżową Medka na tle powojennej sztuki europejskiej i współczesnych rozwiązań pasyjnego cyklu.

Słowa kluczowe:
modernizm, surrealizm, informel, obraz, barwa, kościół, Droga krzyżowa, cykl, Mikuláš Medek, Senetářov

Bibliografia

Bregantová P., Švácha R., Platovská M., Dějiny českého výtvarného umění, t. V: 1939/1958, Praha 2005.
Effenberger V., Mikuláš Medek, w: Mikuláš Medek, katalog wystawy, Galerie Rudolfinum w Pradze, Praha 2002, s. 13–19.
Diehl G., Fernand Léger, przekł. H. Andrzejewska, Warszawa 1985.
H.S., Droga Krzyżowa, „Tygodnik Powszechny”16: 1962, nr 15, s. 8.
Kuběna J., Paměť básníka: Z Mého Orloje (vzpomínky na přítomnost), Brno 2006.
Kusák A., Rozhovor s Mikulášem Medkem, w: A. Hartmann, B. Mráz, Texty Mikuláše Medka, Praha 1995, s. 271.
Mráz B., Mikuláš Medek, Praha 1970.
Nešlehová M., Podoba českého informelu, w: Český informel: průkopníci abstrakce z let 1957–1964, katalog wystawy, Staroměstská radnice a Galerie Václava Špály, Praha 1991, s. 10–14.
Paukert J., Kulér Mikuláše Medka – nepříliš známé moravské arcidílo Křížová cesta v Senetářově, „Proglas” 2: 1990, nr 3, s. 118–128.
Piotrowski P., Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945 –1989, Poznań 2005.
Smereka W., Drogi Krzyżowe. Rys historyczny i teksty. Studium Pasyjne, Kraków 1980.
Šmejkal F., Mikuláš Medek, w: Mikuláš Medek, katalog wystawy, Galerie Rudolfinum w Pradze, Praha 2002, s. 73–74.
Štimecová E., Sakrální jihomoravské zakázky Mikuláše Medka z let 1963–1971 (Jedovnice, Kotvrdovice, Senetářov), Brno 2017, s. 22 n. [mps Biblioteka Masarykova Univerzita w Brnie].
Švecová A., Kostel sv. Josefa v Senetářově, Brno 2006, [mps Biblioteka Masarykova Univerzita w Brnie].
Taranczewski – kościoły Poznania, „Więź”9: 1966, nr 3, s. 133–138.

 

 

Skip to content