wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Wprowadzenie

 

Redakcja

 

ARTYKUŁY

 

W dialogu z malarską i literacką tradycją. Józefa Mehoffera projekty dekoracji malarskiej kaplicy Jana III Sobieskiego w kościele św. Józefa na Kahlenbergu,1911–1914

 

Beata Studziżba-Kubalska

 

Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Józefa Mehoffera

 

Cerkiew Jerzego Nowosielskiego w Białym Borze. O malarstwie, które stało się architekturą

 

Zofia Szot

 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Apokalipsa w krypcie grobowej. Polichromia Joanny Piech i Romana Kalarusa w podziemiach katowickiej katedry

 

Leszek Makówka

 

Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach

 

MATERIAŁY

 

Ikonografia doktrynalna neoromańskiej bazyliki – kościoła uniwersyteckiego –

 

pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lugano, w kantonie Ticino

 

w Szwajcarii

 

Ryszard Knapiński

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Figura Dobrego Łotra w najnowszej realizacji artystycznej Adama Brinckena i Macieja Zychowicza

 

Adam Organisty

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

MISCELLANEA

 

Kto ma oczy niech słucha

 

Jerzy Fober

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skip to content