wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Sacrum et Decorum XII, 2019

Sacrum et Decorum XI, 2019

Sacrum et Decorum X, 2019

Sacrum et Decorum IX, 2019

Sacrum et Decorum XII, 2019

Sacrum et Decorum XI, 2019

Sacrum et Decorum X, 2019

Sacrum et Decorum IX, 2019

Skip to content