Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Twórczość religijna kobiet-artystek

Redakcja Percepcji człowieka współczesnego, uwikłanego w teraźniejszość, często umyka skala przemian kulturowych, jakie dokonały się w ciągu ostatniego stulecia i były związane z pozycją kobiety w społeczeństwie. Tym bardziej zapomina się o specyfice kultury polskiej,...

Maria Magdalena Łubieńska (1833–1920) – artystka wyemancypowana

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska Kraków, Ars Vitrea Polona, Corpus Vitrearum Polska Abstrakt: Maria Magdalena z hr. Łubieńskich Łubieńska (1833–1920) malarka amatorka, autorka obrazów olejnych, akwareli i rysunków; zmuszona przez okoliczności życiowe założyła w 1867...

Malarstwo religijne Pii Górskiej

Anna Sieradzka Uniwersytet Warszawski Abstrakt: Malarstwo religijne Pii Górskiej, artystki tworzącej głównie w latach 20. i 30. XX wieku, jest nielicznie zachowane i mało znane. Do najwybitniejszych jej dzieł o tej tematyce należą obrazy z lat 1938–1939: Matka Boska...

Spojrzenie na veraicon. Gra z tradycją Dorothee von Windheim

Wojciech Lippa Katolicki Uniwersytet Lubelski  Abstrakt: Pierwszy prawdziwy obraz Boga powstał z inicjatywy kobiety, św. Weroniki. Jej, jako pierwszej „artystce”, w paradoksalny sposób udało się uchwycić na płótnie wizerunek Tego, który jest nieuchwytny. Owo prawdziwe...

Ikonografia religijna artystek aktywnych w Ruchu Kultury Niezależnej

Tadeusz Boruta Uniwersytet Rzeszowski Abstrakt: Czy badając jakiś obszar sztuki, możemy silić się na uogólnienia i powoływać się na determinizm płci? Czy istnieje religijna ikonografia bliższa kobietom-artystkom? W czasach, w których ideowo zaciera się różnice między...

Szukając Oblicza. Droga Danuty Waberskiej do twórczości sakralnej

Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Abstrakt: Danuta Waberska, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, dziś Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (absolutorium uzyskała w 1969 roku), jest autorką licznych obrazów religijnych i...

„Krużlowa” i „Głowa Chrystusa” Aliny Szapocznikow

Agata Jakubowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Abstrakt: W 1962 roku w ośrodku polskich pallotynów w Paryżu pojawił się ksiądz Józef Sadzik, odpowiedzialny za Éditions du Dialogue. Za jego sprawą powstał tam wtedy ważny ośrodek intelektualny i duchowy...

Doświadczenie religijne za pośrednictwem sztuki

Janusz Królikowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Abstrakt: W artykule została zaproponowana ogólna refleksja nad doświadczeniem religijnym, mająca pokazać, że jest ono otwarte na sztukę, oraz określić, w czym wyraża się jego specyfika. Przeanalizowane...

Witraże kalwarii kaszubskiej w Wielu

Małgorzata Reinhard-Chlanda Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Abstrakt: Witraże sanktuarium kalwaryjskiego w Wielu na Kaszubach z lat 1915–1922 stanowią istotne elementy dekoracyjno-ideowe tego obszernego założenia architektoniczno-krajobrazowego. Budowa...

Ojciec profesor Józef Benignus Wanat OCD

Andrzej Witko Dnia 9 kwietnia 2013 roku zmarł w Krakowie o. prof. dr hab. Józef Benignus Wanat, karmelita bosy, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, znakomity badacz historii, sztuki i kultury, człowiek wielkiego serca i niezwykłej skromności....

Profesor Małgorzata Kitowska-Łysiak (1953–2012) – wspomnienie

Marcin Lachowski Zmarła 17 października 2012 roku prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak była cenionym krytykiem i historykiem sztuki, uważnie obserwowała twórczość artystyczną, z trafnością formułowała wyważone sądy. Kierowała się sumiennością, dociekliwością i...
Skip to content