Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Nieznane, niezrealizowane, zapomniane…

Redakcja Autorzy kompendiów historii sztuki, układając zestawy dzieł kanonicznych dla minionego dwuwiecza, często pomijają w twórczości omawianych przez siebie artystów prace o tematyce religijnej, zafascynowani charakterystyczną dla tego okresu różnorodnością...

Tajemniczy model krakowski i włoskie projekty Bronisława Chromego

Grażyna RybaUniwersytet Rzeszowski, Rzeszów Abstrakt: Wśród rzeźb zgromadzonych w pracowni Bronisława Chromego (ur. 1925), krakowskiego twórcy, którego można uznać za jedną z ciekawszych osobowości artystycznych w Polsce minionego wieku, znajduje się ołowiany model...

Św. Franciszek Jacka Malczewskiego i idea dionizyjskości

Michał HaakeUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt: Autor studium podejmuje próbę zmierzenia się z silnie rozpowszechnionym poglądem o synkretyzmie sztuki Jacka Malczewskiego, polegającym na wiązaniu wspólnym przesłaniem antycznego kultu Dionizosa i...

Prawda modela i Ukrzyżowania Jacka Malczewskiego[1]

Dorota KudelskaKatolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin Abstrakt: W obrazach J. Malczewskiego często pojawiały się tematy biblijne, ale obrazy stricte religijne, tj. przeznaczone do kultu, są wśród jego prac bardzo rzadkie. W kontekście religijności artysty odnotować...

Zapoznana pasja architekta Franciszka Mączyńskiego[1]

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA”, Kraków Abstrakt: Franciszek Mączyński (1874–1947), znany architekt, znawca i miłośnik zabytków, przez całe życie zawodowe z widocznym zamiłowaniem projektował witraże, co nie...
Skip to content