wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Introduction

The editors
p. 5 – p. 7.
http://dx.doi.org/10.15584/setde.2020.13.1

I believe in art

Grzegorz Niemyjski
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław
p. 128 – p. 135.
http://dx.doi.org/10.15584/setde.2020.13.7

Skip to content