Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

„Sacrum et Decorum” – koncepcja i założenia programowe pisma

Redakcja Pobierz w PDF  W dniach 5–6 października 2007 roku odbyło się w Rzeszowie sympozjum naukowe Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Metodologia. Wyniki. Perspektywy, zorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski pod patronatem rektora uczelni oraz lokalnych...

Sztuka sakralna XIX i XX wieku. Kryzys czy rozkwit?

Grażyna Ryba Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski Abstrakt: Większość opracowań poświęconych sztuce XIX, a przede wszystkim XX wieku ujmuje marginalnie zagadnienia związane ze sztuką sakralną. W „wieku awangard”, jak bywa nazywane minione stulecie, powszechnie obowiązywał...

Teologia, Biblia i liturgia jako źródła sztuki chrześcijańskiej

ks. Henryk Nadrowski Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Abstrakt: Ważną, a raczej zasadniczą kwestią jest świadomość, że zarówno w procesie twórczym, jak i percepcyjnym związanym z chrześcijaństwem, niezbędne jest minimum wiedzy z zakresu teologii, Biblii,...

Problemy typologii architektury współczesnych polskich kościołów

Konrad Kucza-Kuczyński Warszawa, Politechnika Warszawska Celem poniższej refleksji nie jest kolejna, zamknięta propozycja typologii współczesnej architektury polskich kościołów. Jako projektujący, również kościoły, architekt mam obawy, co do możliwości zapisania zbyt...

Poszukiwanie formy i sacrum we współczesnym budownictwie kościelnym

Julia Sowińska Łódź, Uniwersytet Łódzki Abstrakt: Szczególną miejsce w architekturze polskiej drugiej połowy XX wieku zajmuje budownictwo sakralne. Spowodowane jest to z jednej strony faktem, iż w czasach komunistycznych architekci projektujący i budujący kościoły...

Architektura sakralna. Między sztuką a rzeczywistością

Andrzej Białkiewicz Kraków,Politechnika Krakowska Abstrakt: Analiza zadań występujących przy projektowaniu architektury sakralnej w kontekście własnych doświadczeń projektowych skłania do próby syntetycznego przedstawienia niektórych problemów. Po roku 1970 pojawiły...

Witraże pierwszej połowy XIX wieku na ziemiach polskich

Tomasz Szybisty Kraków, Uniwersytet Jagielloński [1] Abstrakt: W badaniach nad sztuką ostatnich dwustu lat rozpowszechniony jest pogląd, że witraż pojawił się w Polsce na nowo dopiero po roku 1850, a zatem bez mała sto lat później niż w Europie Zachodniej, gdzie już w...

Najnowsze polskie witraże sakralne

Maria Jolanta Żychowska Kraków, Politechnika Krakowska Abstrakt: Celem artykułu jest ogólne przedstawienie najnowszego witrażownictwa polskiego, a nie tylko wyboru określonej kategorii twórców i realizacji bardziej znanych pracowni witrażowych, co pociągnęłoby za sobą...
Skip to content