wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Parę słów o “Sacrum et Decorum”

Rocznik „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” to recenzowane czasopismo naukowe z zakresu badań nad twórczością o przeznaczeniu sakralnym, inspirowaną przez religię lub odnoszącą się do zagadnień metafizycznych w sztuce XIX–XXI w., ujmowanych w szerokim kontekście kulturowym.

Rocznik znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanym w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku. Posiada 20 punktów.

Pismo redagowane jest w dwu wersjach językowych – polskiej i angielskiej – w ramach działalności Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego i wydawane przez Wydawnictwo UR. Rocznik ma charakter ponadregionalny, pozwalający na konfrontację wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach uniwersyteckich.
Sacrum et Decorum nie posiada odpowiedników wśród czasopism naukowych ukazujących się w Polsce, a nieliczne periodyki zagraniczne (europejskie) z zakresu sztuki sakralnej reprezentują zbyt szeroką formułę i tylko okazjonalnie użyczają swoich łamów do publikacji prac z dziedziny stanowiącej domenę naszego pisma.

Od pierwszego wydania w 2008 roku poprzez kolejne tomy rocznika redakcja Sacrum et Decorum stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego historyków sztuki i nauk pokrewnych, wśród których wzrasta zainteresowanie badaniami nad sztuką sakralną ostatnich dwustu lat i możliwością publikacji ich rezultatów w odrębnym piśmie uwzględniającym specyfikę dziedziny.

Rada Naukowa naszego wydawnictwa obejmuje przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych – osoby będące autorytetami w tematyce odpowiadającej profilowi pisma. Od 2010 roku należą do niej profesorowie uniwersytetów w Strasburgu i Lozannie, którzy uznali za ważne pojawienie się Sacrum et Decorum wśród periodyków naukowych wydawanych w Europie; w 2021 roku do tego znamienitego grona dołączył kolejny specjalista, tym razem zza wschodniej granicy Polski, z Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki.

Autorzy piszący do Sacrum et Decorum to naukowcy działający w różnych ośrodkach uniwersyteckich. Dzięki temu artykuły publikowane w naszym periodyku dają możliwie pełny obraz aktualnie prowadzonych prac badawczych.
Sacrum et Decorum jest rocznikiem z datą roczną odnoszącą się do terminu nadsyłania do redakcji artykułów, przeznaczonych dla bieżącego numeru, który ukazuje się w drugim kwartale roku następnego.

Pismo składa się z oryginalnych artykułów recenzowanych poprzedzonych odredakcyjnym tekstem wprowadzającym. W dziale „Materiały” znajdują się także recenzowane artykuły, których wartość polega przede wszystkim na ukazaniu nowego problemu badawczego, na który redakcja pragnie zwrócić uwagę czytelników i pozostałych badaczy. Niekiedy wyodrębniany jest także dział zawierający sprawozdania, recenzje oraz materiały źródłowe. Począwszy od XII tomu, na łamach naszego czasopisma można przeczytać eseje artystów na temat ich własnej twórczości w nowym cyklu „Miscellanea”.

Redakcja naszego czasopisma dba o zachowanie standardów Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), o czym szczegółowo można przeczytać w zakładce: Etyka wydawnicza.

W celu popularyzacji wyników prac badawczych prowadzimy politykę wydawniczą dążącą do upowszechnienia artykułów w skali ogólnopolskiej i światowej, poprzez otwarty dostęp do publikowanych treści, zarówno na stronie internetowej czasopisma, jak też w Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w krajowych i międzynarodowych bazach naukowych, tj.:

Teksty można nadsyłać w języku preferowanym przez autora. Po wstępnej akceptacji przez zespół redakcyjny, są one tłumaczone na język polski lub angielski, a następnie aprobowane przez Radę Naukową i przesyłane do recenzji.

Wszystkich zainteresowanych badaniami nad sztuką sakralną XIX – XXI wieku i chcących podzielić się wynikami pracy naukowej zapraszamy do współpracy!

Skip to content