Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Rada Naukowa

prof. Wojciech Bałus
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. Jurij Biriulow
Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Lwów

prof. François Boespflug
Université de Strasbourg, Strasbourg

prof. Philippe Kaenel
Université de Lausanne, Lausanne

ks. prof. Ryszard Knapiński
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

prof. Andrzej Olszewski
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

prof. Maria Poprzęcka
Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Stanisław Rodziński
Akademia Sztuk Pięknych, Kraków

Redaktor Naczelny
dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR

Sekretarz Redakcji
dr Tomasz Szybisty

Tłumaczenie
dr hab. Agnieszka Gicala,
dr hab. Monika Mazurek

Korekta wersji polskiej
Agnieszka Iwaszek,
Elżbieta Kot

Korekta wersji angielskiej
Donald Trinder,
Ian Upchurch

Redaktorzy strony internetowej
Paweł Kraus,
Joanna Rysz

Opracowanie graficzne
Piotr Bigaj,
Krzysztof Marciniak,
Aleksander Rusin,
Piotr Wisłocki

Artykuły publikowane w tym czasopiśmie oraz ich abstrakty są indeksowane w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities <http://cejsh.icm.edu.pl> oraz The Central and Eastern European Online Library <http://ceeol.com>

Adres Redakcji

Sacrum et Decorum
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35
tel. +48 661 928 362,
+48 17 872 20 98
www.sacrumetdecorum.pl
e-mail: sacrumetdecorum@ur.edu.pl
ISSN: 1689-5010

Skip to content