Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Rada Naukowa

prof. Wojciech Bałus

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. Jurij Biriulow

Lwowska Narodowa Akademia Sztuki

Lwów

prof. François Boespflug

Université de Strasbourg, Strasbourg

prof. Philippe Kaenel

Université de Lausanne, Lausanne

ks. prof. Ryszard Knapiński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

prof. Andrzej Olszewski

Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

prof. Maria Poprzęcka

Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Stanisław Rodziński

Akademia Sztuk Pięknych, Kraków

Redaktor Naczelny

dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR

Sekretarz Redakcji

dr Tomasz Szybisty

Korekta wersji angielskiej

Numery V-VII Donald Trinder

Numer VIII-XIII Ian Upchurch

Redaktor strony internetowej

Anna Piera, Joanna Rysz

Opracowanie graficzne

Piotr Bigaj, Krzysztof Marciniak, Aleksander Rusin

Artykuły publikowane w tym czasopiśmie oraz ich abstrakty są indeksowane w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities <http://cejsh.icm.edu.pl> oraz The Central and Eastern European Online Library  <http://ceeol.com>

Adres Redakcji

Sacrum et Decorum
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35

tel. +48 661 928 362,
+48 17 872 20 98

www.sacrumetdecorum.pl
e-mail: redakcja@sacrumetdecorum.pl
editorial@sacrumetdecorum.pl

ISSN: 1689-5010

Skip to content