Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Ryszard Knapiński
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bibliografia
La Basilica del Sacro Cuore Lugano. Santuario diocesano. Guida storico – artistica e religiosa, edizione curada dal Emilio Cattori e Gastone Cambin, Lugano 1957.
Hubert Krins, Die Kunst der Beuroner Schule.” Wie ein Lichtblick vom Himmel”, Beuroner Kunstverlag, Beuron 1998.
Christian Hecht, Die Glorie. Begriff, Thema, Bildelement in der europäischen Sakralkunst vom Mittelalter bis zum Ausgang des Barock, Regensburg 2003.
Jerzy Józef Kopeć, Męka Pańska w religijnej kulturze Polskiego Średniowiecza. Studium nad pasyjnymi motywami i tekstami liturgicznymi, Warszawa 1975.
Rudolf Berliner (1886-1967) »The Freedom of Medieval Art« und andere Studien zum christlichen Bild, herausgegeben von Robert Suckale, Berlin 2003.
www.Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu https://biblia.deon.pl/ (dostęp 25.01.2019).
Archiwalia udostępnione przez syna artysty Gianluigi Traininiego, zamieszkałego w Brescii.
Informacje z archiwum parafialnego: Parrocchia di Lugano, Borghetto 2; CH 6901 Lugano.

Skip to content