Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Leszek Makówka
Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach

Bibliografia
Materiały archiwalne:
Archiwum Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej w Katowicach (=AKAiSSAKat.), pismo nr LK II-37/1996, Opinia projektu polichromii krypty grobowej biskupów katowickich autorstwa J. Piech i E. Sidorowicz (10 V 1996).
Źródła publikowane:
Lutherbibel, Wartburg 1934.
Opracowania:
Bielska-Krawczyk J., Lebenstein – ilustrator. Malarz jako czytelnik, obraz jako lektura, Kraków 2011.
Krypta grobowa biskupów katowickich, red. Ł. Gaweł i in., tekst A. Malina, Katowice 2018.
Makówka L., Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba, Katowice 2008.
Miłosz C., Przedmowa [w:] Apokalipsa, przeł. C. Miłosz, Kraków 1998.
Pasierb J.S., Gałęzie i liście, Poznań 1985.
Rogozińska R., W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970–1999, Poznań 2002.
Stacje Drogi Krzyżowej. Parafia św. Michała, świątynia pw. Matki Kościoła-Niepokalanej Jutrzenki Wolności, red. A. Romaniuk, teksty W. Kolorz, J. Piech, R. Kalarus, Katowice 2002.
Katalogi wystaw:
Kalarus, katalog wystawy, Galeria Środowisk Twórczych w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-Białej (1997), red. P. Czadankiewicz, tekst M. Charyło, Bielsko-Biała 1997.
Kalarus. Plakat, katalog wystawy, Galeria Centrum w Katowicach, 1996, red. R. Kalarus, tekst Z. Schubert, Katowice 1996.
Artykuł w czasopiśmie lub w gazecie:
Czerner-Wieczorek K., Światło nadziei, „Gość Niedzielny” 6, 1992, nr 47, s. 16.
Makówka L., Plastyka współczesnych przedstawień Drogi krzyżowej. Wybrane realizacje w kościołach archidiecezji katowickiej w II połowie XX wieku, „Liturgia Sacra” 9, 2003, nr 2, s. 451–480.
MR, Tłumem jesteśmy my, „Gość Niedzielny” 80, 2003, nr 14, s. 27.
Musialik M., Styrna-Bartkowicz K., Znak naszych czasów (Kościół Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności w Katowicach), „Sztuka Sakralna” 2, 2003, nr 3, s. 6–11.
Rogozińska R., Apokalipsa według Grzegorza Bednarskiego. Eskalacja zła czy orędzie nadziei?, „Sacrum et Decorum” 3: 2010, s. 95–114.
W sztuce nie ma pewników. Rozmowa z Romanem Kalarusem, rozmawiała T. Semik, „Opcje” 1, 1993, nr 2, s. 102–104.
Strony internetowe:
Pastwa M., http://www.zacheta.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=2&nid=87 (dostęp 1 IX 2018).
Profesor Roman Kalarus, http://www.xlo.pl/gazetka/archiwum/7/index.html (dostęp 1 IX 2018).

Skip to content