Numer 9

Wprowadzenie

Redakcja

Czytaj całość »

Natura jako miejsce poznania teologicznego

Renata Rogozińska

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Czytaj całość »

Metafizyka – symbol – pejzaż. Przyczynek do badań nad obrazami Caspara Davida Friedricha z motywem ruiny

Michał Haake     

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Czytaj całość »

Zwiastowania Marzanny Wróblewskiej. Z malarskiego dziennika artystki

Grażyna Ryba

Uniwersytet Rzeszowski Czytaj całość »

Włodzimierz Borowski – desymbolizacja obrazu

Marcin Lachowski

Uniwersytet Warszawski

Czytaj całość »

„Groupe de Saint-Luc et de Saint-Maurice” i sztuka kościelna w Szwajcarii w okresie międzywojennym

Joanna Wolańska

Kraków (naukowiec niezależny)

Czytaj całość »

Projekty i realizacje witrażowe Adama Stalony-Dobrzańskiego dla warszawskich parafii prawosławnych

Anna Siemieniec

Uniwersytet Warszawski

Czytaj całość »