Numer 8

WPROWADZENIE

Redakcja

Czytaj całość »

Wątki narodowe i mesjanistyczne w ikonografii św. Jana z Dukli na przykładzie cyklu hagiograficznego Tadeusza Sulimy Popiela w Dukli

ks. dr Janusz Moryc

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Czytaj całość »

Kościół pw. św. Brunona w Giżycku – pierwsza świątynia upamiętniająca niemieckich bohaterów wojennych w Prusach Wschodnich

ks. Marek Jodkowski       

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Czytaj całość »

Tempus passionis według Stanisława Kulona

Renata Rogozińska

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Czytaj całość »

Postać św. Franciszka w sztuce i myśli Jerzego Nowosielskiego. Wystrój kościoła oo. Franciszkanów-Reformatów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Azorach w Krakowie (1977–1978)

Krystyna Czerni

Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Czytaj całość »

Ikonografia martyrologiczna i doświadczenie mistyczne w malarstwie krakowskim drugiej połowy XX wieku

Tadeusz Boruta

Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski

Czytaj całość »

Wątki mesjanistyczne i martyrologiczne w Bożych Grobach kościołów poznańskich w latach 1982–1985 jako przyczynek do dyskusji nad zjawiskiem aranżacji wielkotygodniowych

ks. Leszek Makówka

Katowice, Uniwersytet Śląski

Czytaj całość »

Polichromie Zofii Baudouin de Courtenay w kościołach Gdańska i Sopotu

Hubert Bilewicz

Uniwersytet Gdański

Czytaj całość »