Numer 7

Wprowadzenie

Redakcja

Czytaj całość »

Chodzenie do kościoła Philipa Larkina oraz Pusty kościół Ronalda Stuarta Thomasa – przestrzeń agnostyczna i przestrzeń apofatyczna

Przemysław Michalski

Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny Czytaj całość »

„Jedno po drugim oglądamy”. Doświadczenie spotkania z obrazem religijnym w wierszach Jakuba Ekiera

Katarzyna Szewczyk-Haake

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Czytaj całość »

Droga krzyżowa. Przestrzeń sakralna i sakralizacja przestrzeni we współczesnych realizacjach rzeźbiarskich

Grażyna Ryba

Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski Czytaj całość »

Projekty i realizacje sakralne Jerzego Nowosielskiego dla świątyń obrządku wschodniego we Wrocławiu

Krystyna Czerni

Kraków, Uniwersytet Jagielloński Czytaj całość »

Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego dla cerkwi prawosławnych we Wrocławiu

Anna Siemieniec

Uniwersytet Wrocławski Czytaj całość »

Georgia O’Keeffe – krzyż w pejzażu Nowego Meksyku

Leszek Makówka

Katowice, Uniwersytet Śląski Czytaj całość »

Nieznane listy Henryka i Karola Marconich ze zbiorów The Getty Research Institute

Andrzej Betlej

Kraków, Uniwersytet Jagielloński Czytaj całość »

Paradygmaty estetyczne i architektoniczne w wiedeńskiej architekturze sakralnej przełomu XIX i XX wieku

Inge Scheidl

Wiedeń (naukowiec niezależny) Czytaj całość »