Numer 5

Wprowadzenie

Redakcja Czytaj całość »

„Ku odrodzeniu sztuki religijnej”[1]. O próbach odnowy sztuki kościelnej na ziemiach polskich w latach 1900–1939 (ze szczególnym uwzględnieniem malowideł ściennych)

Joanna Wolańska Czytaj całość »

Malowidła ścienne w cerkwi Chrystusa Miłującego Ludzi w Żółkwi. Dzieje powstania i analiza ikonograficzna absydialnej sceny Wniebowstąpienia Pańskiego (wybrane elementy)

Maciej Ireneusz Orzechowski Czytaj całość »

Działalność Franciszka Białkowskiego i Władysława Skibińskiego. Przyczynek do badań nad działalnością warszawskich pracowni witrażowniczych

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska Czytaj całość »

Wyspiański, Romańczyk a witraże kościelne Zagłębia i Górnego Śląska

Irena Kontny Czytaj całość »

Struktura argumentacji wczesnych interpretacji kaplicy w Ronchamp (część II)

Cezary Wąs

Czytaj całość »

Odbudowa i rewaloryzacja architektury i wyposażenia klasztoru Karmelitów Bosych w Poznaniu w latach 1945–1990

Benignus Józef Wanat OCD

Czytaj całość »