Numer 2

Wprowadzenie

Redakcja

Czytaj całość »

XIX-wieczne malarstwo religijne jako przedmiot badań historii sztuki. Problemy i postulaty badawcze

Joanna Lubos-Kozieł

Czytaj całość »

Le vrai portrait de Notre-Dame. O próbach odnowienia ikonografii maryjnej w XIX wieku

Piotr Krasny

Czytaj całość »

Sąd smaku a współczesna sztuka religijna

Ewa Klekot

Czytaj całość »

Sens twórczości artystycznej w kontekście Medytacji nad Księgą Rodzaju z Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II

Tadeusz Boruta

Czytaj całość »

Ex oriente lux. Recepcja ikony w sztuce polskiej. Wybrane zagadnienia. (lata 1960–2007)

Renata Rogozińska

Czytaj całość »

Sztuka – przeżycie – analiza. O pewnym aspekcie teorii Michaela Brötjego

Mariusz Bryl

Czytaj całość »

Otto Piene, Brąz i złoto III, 1959 [1]

Michael Brötje

Czytaj całość »

Sztuka abstrakcyjna i sztuka sakralna [1]

Michał Haake

Czytaj całość »

Poza estetyzacją. Problem duchowości w sztuce współczesnej

Grzegorz Sztabiński

Czytaj całość »