Numer 10

Wprowadzenie

Redakcja Czytaj całość »

Milenium w Poznaniu – karta z dziejów wojen obrazowych w Polsce

Michał Haake

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Czytaj całość »

Oprawa obchodów Wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie (23–24 czerwca 1966)

Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Czytaj całość »

Biblia ilustrowana polska Leopolda Nowotnego a ikonografia historii Polski w sztuce nazareńskiej

Maria Nitka

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata Czytaj całość »

Dzieje dekoracji kaplicy Sobieskiego przy kościele na Kahlenbergu w Wiedniu*

Joanna Wolańska

Kraków (naukowiec niezależny) Czytaj całość »

Konkurs na kościół katolicki pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi i związane z nim polemiki. „Swoi” kontra „obcy”

Krzysztof Stefański

Uniwersytet Łódzki Czytaj całość »

Sztuka religijna na wystawach Wiener Secession i Künstlerbund Hagen (1898–1933)

Dorota Kudelska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Czytaj całość »