Numer 1

„Sacrum et Decorum” – koncepcja i założenia programowe pisma

Redakcja

Czytaj całość »

Sztuka sakralna XIX i XX wieku. Kryzys czy rozkwit?

Grażyna Ryba
Czytaj całość »

Teologia, Biblia i liturgia jako źródła sztuki chrześcijańskiej

ks. Henryk Nadrowski
Czytaj całość »

Współczesna sztuka sakralna. Refleksje o jej istocie i przyczyny niepokoju

Stanisław Rodziński
Czytaj całość »

Problemy typologii architektury współczesnych polskich kościołów

Konrad Kucza-Kuczyński
Czytaj całość »

Poszukiwanie formy i sacrum we współczesnym budownictwie kościelnym

Julia Sowińska
Czytaj całość »

Architektura sakralna. Między sztuką a rzeczywistością

Andrzej Białkiewicz
Czytaj całość »

Witraże pierwszej połowy XIX wieku na ziemiach polskich

Tomasz Szybisty
Czytaj całość »

Zapomniani twórcy. Stan badań nad polskim witrażownictwem (druga połowa XIX wieku – rok 1945)

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska
Czytaj całość »

Najnowsze polskie witraże sakralne

Maria Jolanta Żychowska
Czytaj całość »