W Numerze 12 Sacrum et Decorum

W numerze 12 Sacrum et Decorum

Redakcja

Wprowadzenie

ARTYKUŁY

W dialogu z malarską i literacką tradycją. Józefa Mehoffera projekty dekoracji malarskiej kaplicy Jana III Sobieskiego w kościele św. Józefa na Kahlenbergu,1911–1914

Beata Studziżba-Kubalska

Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Józefa Mehoffera

Cerkiew Jerzego Nowosielskiego w Białym Borze. O malarstwie, które stało się architekturą

Zofia Szot

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Apokalipsa w krypcie grobowej. Polichromia Joanny Piech i Romana Kalarusa w podziemiach katowickiej katedry

Leszek Makówka

Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach

MATERIAŁY

Ikonografia doktrynalna neoromańskiej bazyliki – kościoła uniwersyteckiego –

pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lugano, w kantonie Ticino

w Szwajcarii

Ryszard Knapiński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Figura Dobrego Łotra w najnowszej realizacji artystycznej Adama Brinckena i Macieja Zychowicza

Adam Organisty

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

  

MISCELLANEA

Kto ma oczy niech słucha

Jerzy Fober

Uniwersytet Śląski w Katowicach