Redakcja

Rada Naukowa

prof. Wojciech Bałus

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. François Boespflug

Université de Strasbourg, Strasbourg

prof. Witold Cęckiewicz

Politechnika Krakowska, Kraków

prof. Philippe Kaenel

Université de Lausanne, Lausanne

ks. prof. Ryszard Knapiński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

prof. Andrzej Olszewski

Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

prof. Maria Poprzęcka

Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Stanisław Rodziński

Akademia Sztuk Pięknych, Kraków

Redaktor Naczelny

dr Grażyna Ryba

Sekretarz Redakcji

dr Tomasz Szybisty

Korekta wersji angielskiej

Numery V-VII Donald Trinder

Numer VIII-X Ian Upchurch

Redaktor strony internetowej

Anna Piera, Joanna Rysz

Opracowanie graficzne

Piotr Bigaj, Krzysztof Marciniak, Aleksander Rusin

Recenzenci

Numer I:

prof. Jacek Radziewicz-Winnicki Politechnika Śląska, Gliwice

prof. Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań

prof. Józef Benignus Wanat OCD Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

——-

Numer II:

prof. Małgorzata Kitowska- Łysiak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

prof. Michał Ostrowicki Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. Andrzej Pieńkos Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Maria Poprzęcka Uniwersytet Warszawski, Warszawa

——-

Numer III:

prof. Stefan Muthesius World Art University of East Anglia, Norwich

prof. Waldemar Okoń Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

prof. Anna Sieradzka Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Tadeusz Żuchowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

——-

Numer IV:

prof. Teresa Bardzińska-Bonenberg Politechnika Poznańska, Poznań

prof. Giulio Maspero Pontificia Uniwersità della Santa Croce, Rzym

prof. Miguel de Salis Amaral Pontificia Uniwersità della Santa Croce, Rzym

prof. Anna Sieradzka Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Krzysztof Stefański Uniwersytet Łódzki, Łodź

prof. Paweł Taranczewski Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków

prof. Monika Zin Freie Universität Berlin, Berlin

——-

Numer V:

prof. Lechosław Lameński Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

prof. Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań

prof. Krzysztof Stefański Uniwersytet Łódzki, Łodź

——-

Numer VI:

prof. Christian Freigang Freie Universität Berlin, Berlin

prof. Dorota Kudelska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

prof. Andrzej Pieńkos Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Miguel de Salis Amaral Pontificia Uniwersità della Santa Croce, Rzym

prof. Krzysztof Stefański Uniwersytet Łódzki, Łodź

prof. Eduardo Torres Pontificia Uniwersità della Santa Croce, Rzym

——-

Numer VII:

prof. Dorota Kudelska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

prof. Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań

prof. Anna Sieradzka Uniwersytet Warszawski, Warszawa

——-

Numer VIII:

prof. Agata Jakubowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

prof. Marcin Lachowski Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Krzysztof Stefański Uniwersytet Łódzki, Łódź

——-

Numer IX:

prof. Katarzyna Chrudzimska-Uhera Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

prof. Marek Kluz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

prof. Janusz Królikowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

prof. Lechosław Lameński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

——-

Numer X:

prof. Marcin Lachowski Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań

——-

Artykuły publikowane w tym czasopiśmie oraz ich abstrakty są indeksowane w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities <http://cejsh.icm.edu.pl> oraz The Central and Eastern European Online Library  <http://ceeol.com>

Adres Redakcji

Sacrum et Decorum
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35

tel. +48 661 928 362,
+48 17 872 20 98

www.sacrumetdecorum.pl
e-mail: redakcja@sacrumetdecorum.pl
editorial@sacrumetdecorum.pl

ISSN: 1689-5010