(English) “Towards the revival of religious art”.[1] The revival efforts for church art in Polish Lands between 1900–1939 (with particular emphasis on wall-paintings)

Nie działa

Pełny tekst artykułu został opublikowany na łamach rocznika "Sacrum et Decorum" . Zamówienia prosimy kierować do Wydawnictwa UR lub aktywować subskrypcję elektroniczną .